SEZNAM FIGUR
PROBRANÝCH V KURZU PRO ZAČÁTEČNÍKY
- sezóna 2013-2014


Vysvětlivky / Explanation:
Popisy figur


  WALTZ CHA-CHA TWOSTEP RUMBA JIVE TANGO FOXTROT QUICKSTEP
2.10. (waltz) box ;;
progressive (waltz) box ;;
left turning box ;;;;
(full) (cha-cha) basic ;;
new yorker ;
two forward twosteps ;;
two side twosteps ;;
9.10. (waltz) box ;;
progressive (waltz) box ;;
left turning (waltz) box ;;;;
balance L & R ;;
(step) apart & point ;
together & touch ;
(full) (cha-cha) basic ;;
new yorker ;
spot turn ;
16.10. (full) (cha-cha) basic ;;
new yorker ;
half basic forward ; underarm turn ;
fence line ;
spot turn ;
(step) apart & point ;
together & touch ;
two forward twosteps ;;
two side twosteps ;;
(step) apart & point ;
together & touch ;
23.10. vine 3 ; thru, face, close ;
vine 3 ; pick up, side, close ;
2 left turns ;;
variace:
progressive box ;; box ;;
left turning box ;;;;
walk 4 ;;
walk 2 ; twirl 2 ;
(full) (rumba) basic ;;
new yorker ;
half basic forward ; underarm turn ;
fence line ;
spot turn ;
variace:
basic ;; 1/2 basic ; underarm turn ;
fence line 2x ;; newyork ; spot turn ;
30.10. opakování všech figur
6.11. half basic (forward) ; whip lady (accross) ; box ;; half basic (forward) ; whip lady (accross) ;
13.11. twirl vine 3 ; thru face close ;
canter ;
half basic (forward) ; whip lady (accross) ; box ;;
two terning twosteps ;;
side draw close ;
basic rock ;,,
fallaway rock ;,,
R turning fallaway rock ;,,
20.11. roll 3 ; thru face close ; cucaracha ; double hitch ;; cucaracha ; change hands behind back ;,,
27.11. lariet ;;
shoulder to shoulder ;
lariet ;;
shoulder to shoulder ;
american spin ;,,
4.12. MIKULÁŠSKÝ (PŘEDVÁNOČNÍ) KLUBOVÝ VEČER
11.12. zrušeno pro nulovou účast
18.12. twinkle thru ; sliding doors ;; reverse box ;; sliding doors ;;
VÁNOCE a spol.
8.1. opakování opakování opakování opakování opakování základní "zuby"
15.1. solo turn in six ;;
maneuver ;
two right turns ;;
basketball turn ;; základní "zuby"
22.1. aida ; (od trail foot do LOD)
switch corss ; (na konci trail foot free)
video (Nenechte se zmást, na videu začínají tančit od trai foot, ten krok tam je navíc. Sekvence na videu: full basic;; newyork 2x;; spot turn; aida; switch ROCK; underarm turn; My jsme měli po aidě figuru switch CROSS, ale po aidu to sedí.)
vine eight ;;
trvelling box ;;
aida ; (od trail foot do LOD)
switch corss ; (na konci trail foot free)
video
link rock ;,,
29.1. forward waltz ;
two forward waltzes ;;
backward waltz ;
two backward waltzes ;
crab walks ;; scisors thru ; crab walks ;;
8.2. opakování
12.2. half basic ; fan ;
alemana ;;
video
half basic ; fan ;
alemana ;;
video
19.2.
opakování z nalejvárny
reverse box ;;
step swing ;
spin maneuver ;
hover to SCP ;
dip back, recover ;(;)
diamond turn ;;;;
chase peek-a-boo ;;;;
flirt ;;
sweet heart ;
traveling doors ;;
circle away in 2 twosteps ;;
together in 2 twosteps ;;
strut together in 4 ;
vine 4 ;
2 side closes ; side thru ;
broken box ;;;;
chase peek-a-boo ;;;;
flirt ;;
sweet heart ;
traveling doors ;;
windmill turn ;,,
jive walks ;,,
throwaway ;
rock back, recover ,,
double rock back ;
chasse L & R ;
two forward tripples ;
(4) point steps ;;
swivel walks (4) ;
26.2. diamond turn ;;;;
hover (to SCP) ;
throwaway ;
pretzel turn ;;;
shoulder shove ;,,
viz Waltz +
forward, run two ;
hover to SCP ;
diamond turn ;;;;
5.3. hockey stick ;; open vine 4 ;; hockey stick ;; pretzel turn ;;;
shoulder shove ;,,
hover to SCP ;
diamond turn ;;;;
12.3. side walks ;; side walks ;;
19.3. spin turn ;
box finish ;
26.3. walk & pick up ;
2.4. vine 3 ; wrap in 3 ;
unwrap ; change sides in 3 ;
9.4. chase with double peek a boo ;;;; ;;;; half box forward ; scisors thru ; chase with double peek a boo ;;;; ;;;;
16.4. timestep ; scisors to SCAR ; walk out 2 ;
scisors to BJO ; walk in 2 ;
The pushbike song
timestep ; čtvrtotáčky
quarterturns
23.4. The poet and I
Four walls
The pushbike song
30.4. zrušeno
7.5. open hip twist to fan ;; fishtail ; open hip twist to fan ;;
14.5. vine 6 ;; cut back 2x ; dip banck & recover ;
fishtail ; walk & face ;
open hip twist to fan ;;
lunge (side) (and recover) ;(;)
27.5. Four walls
The poet and I
Abraca cha (bez markesi) The pushbike song
Lemon tree
(spanish arms) Lasting love