| Termíny | Základní info | Materiály z výuky | Foto | Diskuse | Ztráty a nálezy | Recepty |

vysvětlivky pojmů a zkratek
popisy figur

Figury probrané na RD nalejvárnách fáze I-III
v sezóně 2011/12

Figures taught at RD courses phase I-III
in season 2011/12

2-step

1. nalejvárna - říjen 2011
1st course - October 2011

2. nalejvárna - únor 2012
2nd course - February 2012

Velká květnová nalejvárna 2012
Joint course in May 2012

2 forward 2steps ;;
2 side 2steps ;;
box ;;
2 turning 2steps ;;
double hitch ;;
apart ,, point ,,
together ,, touch ,,
circle away & together ;;
face to face ; back to back ;
walk 2 ; 4 ;;
twirl 2 ;
lace up ;;;;
reverse box ;;
vine 8 ;;
basketball turn ;;
circle away in 2 twosteps ;;
together in 2 twosteps ;;
strut together in 4 ;
scissors thru ;
vine 3 ; wrap in 3 ;
unwrap ; change sides in 3 ;
open vine 4 ;;
2 side closes ; side thru ;
2 back twosteps ;;
rock forward (back) & recover ;
side draw close ;
traveling box ;;
run 3 ;
run 4 ;
lunge & twist ; behind, side, thru ;
tamara ;;;;
tamara ;;;;
hitch 4 ;
 
Dance with the one...
I keep putting off...

Cha cha

1. nalejvárna - říjen 2011
1st course – October 2011

2. nalejvárna - únor 2012
2nd course - February 2012

Velká květnová nalejvárna 2012
Joint course in May 2012

basic ;;
newyorker ;
spot turn ;
1/2 basic forward ; & back ;
fence line ;
underarm turn ;
cucaracha ;
lariat ;;
whip Lady across ;
chase ;;;;
shoulder to shoulder ;
hand to hand ;
open break ;
crab walks ;;
back break to OP ;
walk 2 & forward cha ;
circle cha ;;
traveling doors ;;
sliding doors ;;
fan ;
alemana ;;
chase peek-a-boo ;;;;
flirt ;;
sweet heart ;
side walks ;;
aida ;
switch cross ;
hockey stick ;;
time step ;
 
Gazpacho cha
Moonlight shadow

Foxtrot

   

Velká květnová nalejvárna 2012
Joint course in May 2012

    vine 3 ;
thru face close ;
box ;;
reverse box ;;
roll 3 ;
twirl vine 3 ;
canter ;
left turning box ;;;;
PU side close ;
2 L turns ;;
maneuver side close ;
2 R turns ;;
spin turn ; box finish ;
hover to SCP ;
diamond turn ;;;;
 
Save the last dance for me

Jive

1. nalejvárna - říjen 2011
1st course - October 2011

2. nalejvárna - únor 2012
2nd course - February 2012

Velká květnová nalejvárna 2012
Joint course in May 2012

basic rock ;,,
fallaway rock ;,,
change place R to L ;,,
change hands behind back ;,,
R turning fallaway rock ;,,
change place L to R ;,,
windmill turn ;,,
link rock to SCP ;,,
fallaway throwaway ;,,
american spin ;,,
jive walks ;,,
rock & recover ,, two forward triples ;
(4) point steps ;;
swivel walks (4) ;
throwaway ;
pretzel turn ;,,
pretzel wrap ; pretzel unwrap ;
rock & recover ,, chasse L & R ;
double rock ;
 
Little deuce coupe
Breaking up jive

Rumba

1. nalejvárna - říjen 2011
1st course – October 2011

2. nalejvárna - únor 2012
2nd course - February 2012

Velká květnová nalejvárna 2012
Joint course in May 2012

basic ;;
newyorker ;
spot turn ;
1/2 basic forward ; & back ;
fence line ;
underarm turn ;
cucaracha ;
lariat ;;
whip Lady across ;
chase ;;;;
shoulder to shoulder ;
hand to hand ;
open break ;
crab walks ;;
back break to OP ;
progressive walk 3 ;
circle away and together ;;
sliding doors ;;
fan ;
alemana ;;
chase peek-a-boo ;;;;
flirt ;;
sweet heart ;
side walks ;;
aida ;
switch cross ;;
hockey stick ;;
open hip twist ;;
time step ;
 
Nobody's angel

Waltz

1. nalejvárna - říjen 2011
1st course – October 2011

2. nalejvárna - únor 2012
2nd course - February 2012

Velká květnová nalejvárna 2012
Joint course in May 2012

balance L ; & R ;
waltz away ; waltz together ;
vine 3 ;
through face close ;
box ;;
reverse box ;;
roll 3 ;
canter ;
solo turn in 6 ;;
pickup side close ;
two L turns ;;
twirl vine 3 ;
L turning waltz box ;;;;
maneuver side close ;
2 R turns ;;
twinkle thru ;
2 forward waltzes ;;
2 backward waltzes ;;
step swing ;
spin maneuver ;
twinkle to BJO ;
twinkle to SCAR ;
(step) forward & point ;
(step) back & point ;
waltz away ; lady wraps ; forward waltz ; PU ;
 
Four walls
Jacalyn's waltz
hover to SCP ;
twisty vine 3 ;
forward face close ;
spin turn ; box finish ;
 
Foolish heart
Tyto stránky byly vytvořeny zejména s pomocí informací ze stránek
www.jakpsatweb.cz, http://tvorba-webu.zdarek.com a www.oswd.org