| Termíny | Základní info | Materiály z výuky | Foto | Diskuse | Ztráty a nálezy | Recepty |

vysvětlivky pojmů a zkratek

Tance probrané na RD nalejvárnách fáze IV
v sezóně 2018/19

Dances taught at RD courses phase IV
in season 2018/19

1. nalejvárna - listopad 2018
1st course - November 2018

TANGO

Lejos de ti     cuesheet

RUMBA

Mas alla     cuesheet, footwork

Tyto stránky byly vytvořeny zejména s pomocí informací ze stránek
www.jakpsatweb.cz, http://tvorba-webu.zdarek.com a www.oswd.org