| Termíny | Základní info | Materiály z výuky | Foto | Diskuse | Ztráty a nálezy | Recepty |

vysvětlivky pojmů a zkratek
popisy figur

Figury probrané na RD nalejvárnách fáze I-III
v sezóně 2018/19

Figures taught at RD courses phase I-III
in season 2018/19

2-step

1. nalejvárna – prosinec 2018
1st course – December 2018

2. nalejvárna – březen 2019
2nd course – March 2019

2 forward 2steps ;;
2 side 2steps ;;
apart ,, point ,,
together ,, touch ,,
2 turning 2steps ;;
box ;;
circle away & together ;;
walk 2 ; 4 ;;
face to face ; back to back ;
twirl 2 ;
basketball turn ;;
circle away in 2 twosteps ;;
together in 2 twosteps ;;
double hitch ;;
vine 8 ;; 4 ;
lace up ;;;;
2 side closes ; side thru ;
scissors thru ;
reverse box ;;
open vine 4 ;;
strut together in 4 ;
traveling box ;;;;
vine 3 ; wrap ; unwrap ; change sides in 3 ;

Cha cha

1. nalejvárna – prosinec 2018
1st course – December 2018

2. nalejvárna – březen 2019
2nd course – March 2019

basic ;;
newyorker ;
spot turn ;
1/2 basic forward ; & back ;
fence line ;
underarm turn ;
cucaracha ;
lariat ;;
whip Lady across ;
chase ;;;;
hand to hand ;
chase peek-a-boo ;;;;
open break ;
shoulder to shoulder ;
back break to OP ;
walk 2 & forward cha ;
circle cha ;;
crab walks ;;
fan ;
alemana ;;

Foxtrot

 

2. nalejvárna – březen 2019
2nd course – March 2019

  vine 3 ;
thru face close ;
box ;;
pickup side close ;
two L turns ;;
roll 3 ;
twirl vine 3 ;
canter ;
reverse box ;;
solo turn in 6 ;;
left turning box ;;;;
maneuver side close ;
two R turns ;;

Jive

1. nalejvárna – prosinec 2018
1st course – December 2018

2. nalejvárna – březen 2019
2nd course – March 2019

basic rock ;,,
change place R to L ;,,
change hands behind back ;,,
change place L to R ;,,
shoulder shove ;,,
fallaway rock ;,,
R turning fallaway rock ;,,
jive walks ;,,
throwaway ;
fallaway throwaway ;,,
link rock to SCP ;,,
american spin ;,,

Rumba

1. nalejvárna – prosinec 2018
1st course – December 2018

2. nalejvárna – březen 2019
2nd course – March 2019

basic ;;
newyorker ;
spot turn ;
1/2 basic forward ; & back ;
underarm turn ;
fence line ;
cucaracha ;
lariat ;;
whip Lady across ;
chase ;;;;
hand to hand ;
chase peek-a-boo ;;;;
open break ;
shoulder to shoulder ;
back break to OP ;
progressive walk 3 ;
circle away and together ;;
crab walks ;;
fan ;
alemana ;;

Waltz

1. nalejvárna – prosinec 2018
1st course – December 2018

2. nalejvárna – březen 2019
2nd course – March 2019

box ;;
progressive box ;;
L turning waltz box ;;;;
two L turns ;;
vine 3 ;
thru face close ;
pickup side close ;
balance L ; & R ;
roll 3 ;
canter ; (= side, draw, close)
twirl vine 3 ;
reverse box ;;
solo turn in 6 ;;
waltz away ; waltz together ;
maneuver side close ;
2 R turns ;;
2 forward waltzes ;;
twinkle thru ;
step swing ;
spin maneuver ;
2 backward waltzes ;;
Tyto stránky byly vytvořeny zejména s pomocí informací ze stránek
www.jakpsatweb.cz, http://tvorba-webu.zdarek.com a www.oswd.org