| Termíny | Základní info | Materiály z výuky | Foto | Diskuse | Ztráty a nálezy | Recepty |

vysvětlivky pojmů a zkratek

Figury a tance probrané na RD nalejvárnách fáze III-IV
v sezóně 2009/10

Figures and dances taught at RD courses phase III-IV
in season 2009/10

Velká nalejvárna - květen 2010
Great course - May 2010

QUICKSTEP

Button up your overcoat and quickstep     cuesheet,   footwork

TANGO

walk 2 ; link ,, close promenade ,,;

Just a tango     cuesheet,   footwork

RUMBA

Don't know why     cuesheet,   footwork,   video

2. nalejvárna - březen 2010
2nd course - March 2010

MAMBO

opakování:
scallop ;;
mambo box ;;
aida ;
switch rock ;
patticake tap ;
knee swivel 3 ;
body ripple

Green pepers
Mambo tonight

nové figury a tance:
man underarm turn ;
Do-Si-Do with knee swivels ;;;; ;;;;
back break to SCP ; Swivel walks 6 ;;
back away 3 and tog 3 ;;
cross body ;;
Open break ; Nat top 3 ;

Mambo jambo     cuesheet,   footwork

mambo breaks ;(;;;)
cucaracha, W rolls across ; W continue roll, M cucaracha to fc ;

La Bamba     cuesheet,   footwork

FOXTROT

Why don't you do right     cuesheet,   footwork

1. nalejvárna - prosinec 2009
1st course - December 2009

WALTZ

thru chasse to SCP / BJO ;
overspin turn ;
back and chasse to SCP / BJO ;
forward, forward/lock, forward ;
wing to SCAR ;
cross hover to BJO / SCAR / SCP ;
drag hesitation ;
back, back/lock, back ;
weave six ;;
open telemart ;
hover fallaway ;
slip pivot to BJO ;
open impetus ;

Answer Me     cuesheet
Carolina Moon     cuesheet
Charade     cuesheet
Desert Song     cuesheet
Feeling     cuesheet
Papillon     cuesheet
Someone Must Feel Like a Fool Tonight     cuesheet

CHA-CHA

Everybody Loves to Cha cha cha      cuesheet,   footwork

Tyto stránky byly vytvořeny zejména s pomocí informací ze stránek
www.jakpsatweb.cz, http://tvorba-webu.zdarek.com a www.oswd.org