SEZNAM FIGUR
PROBRANÝCH V KURZU PRO MÍRNĚ POKROČILÉ
- sezóna 2011-2012


Vysvětlivky / Explanation:
Popisy figur


  WALTZ CHA-CHA TWOSTEP RUMBA JIVE TANGO VALČÍK
14.9. opakování opakování opakování opakování
21.9. opakování hockey stick ;; (from fan) cut back 2x ;
dip back & recover ;
opakování opakování
5.10. opakování:
spin turn ; box finish ;
hover to SCP ;
broken box ;;;;
opakování:
cut back 2x ;
dip band & recover ;
traveling box ;;;;
opakování:
jive walks ;,,
swivel walks 4 ;
throwaway ;
stop & go ;;
pretzel turn ;;;
12.10. opakování:
aida ; switch cross ;
hockey stick ;;
american spin ;,,
opakování:
windmill (turn) ;,,
jive walks ;,,
swivel walks 4 ;
throwaway ;
pretzel turn ;;;
19.10. spanish arms ;,, opakování:
walk 2 ; rock turn ;
back corte ;
walk 2 ; link ,,
close promenade ,,;
2.11. opakování:
dip back ; recover ;
step , swing; spin maneuveur ;
twirl vine ; twinkle ; twinkle ; twinkle to close;
forward and touch ; left turning half box back;
half box forward ; thru, face, close ; half box forward ; thru , fan to Butterfly ;
The poet and I
9.11. I'll be the one
opakování:
It's so easy cha
Nobody's angel
16.11. opakování:
The poet and I
opakování:
I'll be the one
It's so easy cha
23.11. dip back ; recover to SCAR ;
twinkle to BJO ; maneuver ;
1 right turn ; 1 forward waltz ;
2 left turns ;;
Dream on texas ladies
opakování:
The poet and I
opakování:
Easy come easy go
Nobody's angel
30.11. hover ;
opakování:
dip back ; recover to SCAR ;
twinkle to BJO ; maneuver ;
1 right turn ; 1 forward waltz ;
2 left turns ;;
Dream on texas ladies
Breaking up jive
14.12. opakování:
Dream on texas ladies
opakování:
It's so easy cha
opakování:
Easy come easy go
opakování:
Breaking up jive
21.12. opakování:
The poet and I
opakování:
Nobody's angel
opakování:
Breaking up jive
VÝUKA V PONDĚLÍ