| Co je RD | Vysvětlivky pojmů a zkratek | Popisy figur |

Vysvětlivky / Explanation:

Lead foot - "vedoucí noha" - pro pána levá, pro dámu pravá
/ man's left, lady's right foot
Trail foot - "následná noha" - ta, co není lead
/ oposit to lead foot

Dékla trvání figur / Duration of figures

; = 1 takt / measure
, = 1 doba / beat
1 takt = 4 doby, nebo ve waltzu 3 doby / 1 measure = 4 beats or in waltz 3 beats

Směry v tanečním sále / Directions in dance hall

LOD - line of dance - po směru tance
(= po obvodu sálu proti směru hodinových ručiček)
RLOD - reverse line of dance - proti směru tance
(= po obvodu sálu po směru hodinových ručiček)
WALL - wall - stěna
COH - center of hall - střed tenečního sálu
DLW - diagonal LOD & WALL - šikmo ke steně po směru tance
DLC - diagonal LOD & COH - šikmo do středu po směru tance
DRW - diagonal RLOD & WALL - šikmo ke zdi proti směru tance
DRC - diagonal RLOD & COH - šikmo do středu proti směru tance

sal.gif, 5,8kB

Taneční postavení / Dance position

CP  - Closed Position
= uzavřené taneční postavení
cp.gif, 2,0kB
OP  - Open Position
= otevřené postavení
op.gif, 2,6kB
SCP  - Semi-Closed Position
= promenádní postavení
scp.gif, 2,6kB
BFLY  - Butterfly Position
bfly.gif, 1,9kB
BJO  - Banjo Position
- uzavřené postavení se špičkami chodidel vytočenými doleva a s kroky vedenými vlevo mimo partnera, levá strana těla je tudíž vzhledem ke směru pohybu více vepředu (vede)
- partner(ka) se jeví být více vpravo
bjo.gif 2,4kB
SCAR  - Sidecar Position
- uzavřené postavení se špičkami chodidel vytočenými doprava a s kroky vedenými vpravo mimo partnera, pravá strana těla je tudíž vzhledem ke směru pohybu více vepředu (vede)
- partner(ka) se jeví být více vlevo
scar.gif 2,3kB
OP FCG  - Open Facing Position
- postavení čelem k partnerovi, držení za trail hands v úrovni pasu
 
L OP FCG  - Left Open Facing Position
- postavení čelem k partnerovi, držení za lead hands v úrovni pasu
l-of-fcg.gif 1,7kB
(Obrázky pochází ze stránky www.rounddancing.net, kde se jako zdroj uvádí kniha Dance A While, Jane A Harris et al, Macmillan Publ, NY, 1988.)

 

Další zkratky užitečné pro čtení cuesheetů

M - man - pán
W - lady (woman) - dáma
     
apt - apart - od sebe
bal - balance  
beh - behind - krok zadem (za nohu)
bk - back - krok vzad
bwd - backward - směrem vzad
cl - close - přísun, zavřít
dbl - double - dvojitý, 2x
dir - direction - směr
fc - face - čelem k
ft - foot - noha
hnd - hand - ruka
fwd - forward - krok vpřed
chng - change - změna, výměna
lk - lock - krok vedený do skřížení nohou
meas - measure - takt
pt - point - ťuknutí špičkou volné nohy dál od nohy stojné
rec - recover - přenést váhu zpět
sd - side - krok stranou
stp - step - krok
swvl - swivel  
tch - touch - ťuknutí špičkou volné nohy u nohy stojné
thru - through - krok skrz (pár)
tog - together - k sobě, spolu
trn - turn - točení
wlk - walk - chůze, krok
X - cross - krok křížem
Xib - cross in back - krok křížem vzad
Xif - coss in front - krok křížem vpřed
     
RF - right face - vpravo (točení)
LF - left face - vlevo (točení)
     
R - right - vpravo (v názvu figury)
  - right foot - pravá noha
L - left - vlevo (v názvu figury)
  - left foot - levá noha
     
Q - quick - rychle (obvykle 1 doba)
S - slow - pomalu (obvykle 2 doby)
Tyto stránky byly vytvořeny zejména s pomocí informací ze stránek
www.jakpsatweb.cz, http://tvorba-webu.zdarek.com a www.oswd.org