| Co je RD | Vysvětlivky pojmů a zkratek | Popisy figur |

Popisy figur

Na této stránce naleznete popisy figur probíraných zejména na nalejvárnách pro začátečníky (fáze II-III) a na kurzu pro začátečníky.
Figury jsou roztříděny podle rytmů a v rámci nich seřazeny podle abecedy. Popisy jsou v češtině, ale i anglicky.
U každé figury je také uvedeno, do jaké fáze (stupně obtížnosti)[?]V round dance se používá označování figur a následně hotových choreografií stupni obtížnosti - fázemi. Od nejjednodušší fáze I lze postupovat až na fázi VI. Prakticky ale tancování začíná na fázi II (pro waltz, twostep) nebo dokonce III (cha-cha, rumba, jive). je podle Roundalabu[?]= Tato společnost (The International Association of Round Dance Teachers) se sídlem v USA má na starosti oficiální popisy figur, standardizaci používaných termínů, zkratek a výukové techniky pro Round Dance.
= Stejně se označuje i metodika vydávaná touto společností. Zahrnuje kompletní definice všech figur, jejich zařazení do fází, vysvětlení pojmů a základních principů, pravidel pro používání zkratek atd. Je samozřejmě v angličtině.
(Metodika je k dispozici u cuerů Dostavníku a v knihovně CSCTA. Přímo z Ameriky ji lze pořídit (objednat od zmíněné organizace) jako celek (v papírové podobě - $40, nebo na CD - $16,25), nebo po jednotlivých částech ($2 - $7). Dají se pořídit také DVD s videama (téměř všech) figur podle fází ($49 á DVD).)
zařazena a pokud existuje, je uveden i český název.

Popisy na této stránce jsou neoficiální, přizpůsobené českým tanečníkům, a nemusí s těmi oficiálními úplně souhlasit.

V popisech jsou použity nejzákladnější zkratky:
PN- pravá noha R- right foot (pravá noha)
LN- levá noha L- left foot (levá noha)
(do) P- směr točení doprava RF- right face (směr točení doprava)
(do) L- směr točení doleva LF- left face (směr točení doleva)

Další užitečné informace a vysvětlení dalších zkratek najdete na stránce "Vysvětlivky pojmů a zkratek".

CHA-CHA


aida ;

fáze IV,   česky: aida

takt doba PÁN DÁMA
1 1 otočit se do L a PN skrz pár, (turn LF and R thru,) otočit se do P a LN skrz pár, (turn RF and L thru,)
2 otičit se do P přibližně čelem na partnerku a LN stranou, (turn RF to face partner and L side,) otočit se do L přibližně čelem na partnera a PN stranou, (turn LF to face partner and R side,)
3 otočit se do P do otevřeného V postavení vedle sebe a PN vzad / LN přísun, (turn RF to Left V Position and R back / L close,) otočit se do P do otevřeného V postavení vedle sebe a LN vzad / PN přísun, (turn RF to Left V Position and L back / R close,)
4 PN vzad; (R back;) LN vzad; (L back;)

Poznámka: Popis platí pro začátek od následné nohy (trail foot - pán PN, dáma LN) a směr pohybu do směru tance (Line of Dance). Figuru lze tančit také od vedoucí nohy (lead foot - pán LN, dáma PN), v tom případě se pohybuje proti směru tance (Reverse Line of Dance). Ruce obvykle jdou s prvním krokem skrz tár a na konci dotvářejí tvar V celého páru. Následuje většinou figura switch cross nebo switch rock.


alemana (from a Fan) ;;

fáze IV,   česky: alemana

takt doba PÁN DÁMA
1 1 LN vpřed, (L forward,) PN přísun, (R close,)
2 PN zpět, (R recover,) LN vpřed, (L forward,)
3 LN stranou / PN přísun, (L side / R close,) PN vpřed / LN přísun, (R forward / L close,)
4 LN stranou; (L side;) PN vpřed s otočením do P čelem na partnera;
(R forward turning RF to face partner;)
2 1 PN vzad, (R back,) LN křížit předem s točením o 1/2 do P pod spojenými vedoucími rukami (lead hands) (pán L ruka, dáma P ruka),
(L cross in front of right turning 1/2 RF under joined lead hands,)
2 LN zpět, (L recover,) PN přenesení váhy zpět s dokončením otočky až čelem na partnera,
(R recover complete turn to face partner,)
3 PN stranou / LN přísun, (R side / L close,) LN stranou / PN přísun, (L side / R close,)
4 PN stranou; (R side;) LN stranou; (L side;)

Poznámka: Figura začína ve Fan Position. Druhý takt figury je totožný s figurou Underarm turn.


back break to Open ;

fáze III

takt doba PÁN DÁMA
1 1 LN křížem vzad s vytočením do otevření, (L behind to side by side position,) PN křížem vzad s vytočením do otevření, (R behind to side by side position,)
2 PN zpět v otevřeném postavení, (R recover in Open Position,) LN zpěr v otevřeném postavení, (L recover in Open Position,)
3 LN vpřed / PN přísun, (L forward / R close,) PN vpřed / LN přísun, (R forward / L close,)
4 LN vpřed; (L forward;) PN vpřed; (R forward;)

Poznámka: Figura by se dala nazvat i Hand to Hand to Open Position.


basic ;; / full basic ;;

fáze III,   česky: základní pohyb

takt doba PÁN DÁMA
1 1 LN vpřed, (L forward,) PN vzad, (R back,)
2 PN zpět, (R recover,) LN zpěr, (L recover,)
3 LN stranou / PN přísun, (L side / R close,) PN stranou / LN přísun, (R side / L close,)
4 LN stranou; (L side;) PN stranou; (R side;)
2 1 PN vzad, (R back,) LN vpřed, (L forward,)
2 LN zpět, (L recover,) PN zpěr, (R recover,)
3 PN stranou / LN přísun, (R side / L close,) LN stranou / PN přísun, (L side / R close,)
4 PN stranou; (R side;) LN stranou; (L side;)

=> half basic forward ; / forward basic ;

viz takt 1 figury basic;;

=> half basic back ; / back basic ;

viz takt 2 figury basic;;

chase ;;;;

chase peek-a-boo ;;;; ;;

chase with double peek-a-boo ;;;; ;;;;


cirle cha ;

fáze III

takt doba PÁN DÁMA
1 1 LN vpřed, (L forward,) PN vpřed, (R forward,)
2 PN vpřed, (R forward,) LN vpřed, (L forward,)
3 LN vpřed / PN přísun, (L forward / R close,) PN vpřed / LN přísun, (R forward / L close,)
4 LN vpřed; (L forward;) PN vpřed; (R forward;)
2 1 PN vpřed, (R forward,) LN vpřed, (L forward,)
2 LN vpřed, (L forward,) PN vpřed, (R forward,)
3 PN vpřed / LN přísun, (R forward / L close,) LN vpřed / PN přísun, (L forward / R close,)
4 PN vpřed; (R forward;) LN vpřed; (L forward;)

Poznámka: Tanečníci hned prvním krokem vyrazí od sebe a v průběhu figury opíší dráhu po kroužku od zebe (1. takt) a k sobě (2. takt).


crab walks ;;

fáze III

takt doba PÁN DÁMA
1 1 LN křižit předem, (L cross in front,) PN křížit předem, (R cross in front,)
2 PN stranou, (R side,) LN stranou, (L side,)
3 LN křížit předem / PN stranou,
(L cross in front / R side,)
PN křižit předem / LN stranou,
(R cross in front / L side,)
4 LN křížit předem; (L cross in front;) PN křižit předem; (R cross in front;)
2 1 PN stranou, (R side,) LN stranou, (L side,)
2 LN křížit předem, (L cross in front,) PN křížit předem, (R cross in front,)
3 PN stranou / LN přísun, (R side / L close,) LN stranou / PN přísun, (L side / R close,)
4 PN stranou; (R side;) LN stranou; (L side;)

Poznámka: Lze tančit od lead (odpovídá popisu) i od trail foot. Pokud se začíná od lead foot (pán LN, dáma PN), figura postupuje proti směru tance (Reverse Line Of Dance). Pokud se začíná od trail foot (pán PN, dáma LN), figura postupuje do směru tance (Line Of Dance). Tělo i špičky nohou po celou dobu směřuje na partnera, nevytáčí se do směru pohybu.


cucaracha ;

fáze III,   česky: kukarača

takt doba PÁN i DÁMA
1 1 stranou, (rock side,)
2 zpět, (recover,)
3 přísun / přenesení váhy na místě, (close / step in place,)
4 přenesení váhy na místě; (step in place;)

Poznámka: Lze tančit jak od lead foot (pán LN, dáma PN), potom bude první krok stranou směřovat do směru tance (Line Of Dance), tak od trail foot (pán PN, dáma LN), potom bude první krok stranou směřovat proti směru tance (Reverse Line Of Dance).


fan ;

fáze IV,   česky: vějíř

1 1 PN vzad, (R back,) LN vpřed (do pánova kroku stejně jako při Half Basic Back),
(L forward,)
2 LN zpět, (L recover,) PN vzad a stranou s točením o 1/4 do L,
(R back and side turning 1/4 LF,)
3 PN stranou / LN přísun, (R side / L close,) LN vzad / PN přísun, (L back / R close,)
4 PN stranou; (R side;) LN vzad; (L back;)

Poznámka: Tančí se od následné nohy (trail foot). Následuje většinou po half basic forward; Na konci figury pán stojí stejným směrem jako na začátku, dáma je z jeho pohledu v levo a stojí 90° na směr pána = Fan Position. Spojeny jsou jen vedoucí ruce (lead hands).


fence line ;

fáze III

takt doba PÁN i DÁMA
1 1 křížit předem skrz pár, (cross thru,)
2 zpět čelem na partnerku(partnera), (recover face partner,)
3 stranou / přísun, (side / close,)
4 stranou; (side;)

Poznámka: Tančí se celou dobu v butterfly position čelem na partnera(partnerku) (face partner). Lze tančit jak od lead foot (pán LN, dáma PN), potom bude první krok směřovat proti směru tance (Reverse Line Of Dance), tak od trail foot (pán PN, dáma LN), potom bude první krok směřovat do směru tance (Line Of Dance).


hand to hand ;

fáze III,   česky: ruka k ruce

takt doba PÁN i DÁMA
1 1 křížem vzad s vytočením do otevření, (behind to side by side position,)
2 zpět s otočením čelem na partnerku(partnera), (recover to face partner,)
3 stranou / přísun, (side / close,)
4 stranou; (side;)

Poznámka: Lze tančit jak od lead foot (pán LN, dáma PN), potom bude první krok do otevření směřovat proti směru tance (Reverse Line Of Dance), ale oba partneři se budou dívat do směru tance, tak od trail foot (pán PN, dáma LN), potom bude první krok do otevření směřovat do směru tance (Line Of Dance), a pohled obou bude směřovat proti směru tance.


lariat ;;

fáze III,   česky: laso

takt doba PÁN DÁMA
1 1 LN stranou, (L side,) PN vpřed, (R forward,)
2 PN zpět, (R recover,) LN vpřed, (L forward,)
3 LN přísun / PN přenesení váhy na místě,
(L close / R step in place,)
PN vpřed / LN přísun, (R forward / L close,)
4 LN přenesení váhy na místě; (L step in place;) PN vpřed; (R forward;)
2 1 PN vzad, (R back,) LN vpřed, (L forward,)
2 LN zpět, (L recover,) PN vpřed s natočením před partnera čelem k němu,
(R forward turning in front of partner and facing him,)
3 PN stranou / LN přísun, (R side / L close,) LN stranou / PN přísun, (L side / R close,)
4 PN stranou; (R side;) LN stranou; (L side;)

Poznámka: Pán vlastně tančí cucaracha left; back basic; Partneři se během celé figury drží za lead hands (pán levá, dáma pravá ruka). Pán se po celou dobu dívá jedním směrem, nikam se netočí, zatím co dáma ho obíhá ve směru hodinových ručiček. Pán dámu kolem sebe vede spojenýma rukama, jako kdyby točil lasem.


new yorker ;

fáze III,   česky: new york

takt doba PÁN i DÁMA
1 1 skrz pár vpřed s vytočením do otevření, (thru to side by side position,)
2 zpět s otočením čelem na partnerku(partnera), (recover to face partner,)
3 stranou / přísun, (side / close,)
4 stranou; (side;)

Poznámka: Lze tančit jak od lead foot (pán LN, dáma PN), potom bude první krok do otevření směřovat proti směru tance (Reverse Line Of Dance), tak od trail foot (pán PN, dáma LN), potom bude první krok do otevření směřovat do směru tance (Line Of Dance).


open break ;

fáze III

takt doba PÁN DÁMA
1 1 LN vzad, (L back,) PN vzad, (R back,)
2 PN zpět, (R recover,) LN zpět, (L recover,)
3 LN stranou / PN přísun, (L side / R close,) PN stranou / LN přísun, (R side / L close,)
4 LN stranou; (L side;) PN stranou;
(R side;)

Poznámka: První krok partněři tančí od sebe. Zároveň mohou trail hands pustit a zvednout přímo vzhůru a při dalším kroku se zase chytit do standardního držení.


spot turn ;

fáze III,   česky: otáčka na místě

takt doba PÁN i DÁMA
1 1 skrz pár vpřed s otočením o 1/2 směrem od partnerky (partnera), (thru turnig 1/2 away from partner,)
2 přenesení váhy zpět s dokončením otočky až čelem na partnerku (partnera), (recover complete turn to face partner,)
3 stranou / přísun, (side / close,)
4 stranou; (side;)

Poznámka: Lze tančit jak od lead foot (pán LN, dáma PN), potom bude první krok směřovat proti směru tance (Reverse Line Of Dance) a pán se bude točit do P, dáma do L, tak od trail foot (pán PN, dáma LN), potom bude první krok směřovat do směru tance (Line Of Dance) a pán se bude točit do L, dáma do P.


switch (cross) ;

fáze IV

takt doba PÁN DÁMA
1 1 na stojné PN se otočíme do L čelem na partnerku LN stranou, (on R turn LF to face partner L step side,) na stojné LN se otočíme do P čelem na partnera PN stranou, (on L turn RF to face partner R step side,)
2 PN přenesení váhy zpět, (R recover,) LN přenesení váhy zpět, (L recover,)
3 LN kříží předem / PN stranou, (L cross in front / R side,) PN kříží předem / LN stranou, (R cross in front / L side,)
4 LN kříží předem; (L cross in front;) PN kříží předem; (R cross in front;)

Pznámka: Tančí se po figuře aida. Popis platí pokud se switch tančí od vedoucí nohy (lead foot - pán LN, dáma PN), tedy následuje po aidě tančené od následné nohy (trail foot - pán PN, dáma LN) do směru tance (line of dance). Lze tančit také od trail foot po aidě tančené od lead foot proti směru tance (reverse line of dance).


underarm turn ;

fáze III,   česky: podtočení dámy pod rukou

takt doba PÁN DÁMA
1 1 PN vzad, (R back,) LN křížit předem s točením o 1/2 do P pod spojenými vedoucími rukami (lead hands) (pán L ruka, dáma P ruka),
(L cross in front of right turning 1/2 RF under joined lead hands,)
2 LN zpět, (L recover,) PN přenesení váhy zpět s dokončením otočky až čelem na partnera,
(R recover complete turn to face partner,)
3 PN stranou / LN přísun, (R side / L close,) LN stranou / PN přísun, (L side / R close,)
4 PN stranou; (R side;) LN stranou; (L side;)

Pznámka: Následuje většinou po half basic forward; ale může také po jiných figurách (např. new yorkeru; nebo spot turn;). Začíná od následné nohy (trail foot - pán PN, dáma LN).


walk two and forward cha ;

fáze III

takt doba PÁN i DÁMA
1 1 vpřed, (forward,)
2 vpřed, (forward,)
3 vpřed / přísun, (forward / close,)
4 vpřed; (forward;)

Poznámka: Tančí se v otevřeném postavení (Open Position). Lze tančit od lead (pán LN, dáma PN) i trail foot (pán PN, dáma LN) a figura může být několikrát po sobě.


whip (lady accross) ;

fáze III

takt doba PÁN DÁMA
1 1 PN vzad s točením do L o 1/4,
(R back turning 1/4 LF,)
LN vpřed mimo pána po jeho levé straně,
(L forward ouside partner on his left side,)
2 LN zpět vpřed s točením do L o 1/4,
(L recover forward turning 1/4 L,)
PN vpřed s točením do L o 1/2,
(R forward turning 1/2 LF,)
3 PN stranou / LN přísun, (R side / L close,) LN stranou / PN přísun, (L side / R close,)
4 PN stranou; (R side;) LN stranou; (L side;)

Pznámka: Následuje většinou po half basic forward; ale může také jiných figurách. Začíná od následné nohy (trail foot) (pán PN, dáma LN).

JIVE


american spin ;,,


basic rock ;,,

fáze III,   česky: základ

doba PÁN DÁMA
1 LN vzad, (L back,) PN vzad, (R back,)
2 PN zpět, (R recover,) LN zpěr, (L recover,)
3 LN stranou / PN přísun, (L side / R close,) PN stranou / LN přísun, (R side / L close,)
4 LN stranou, (L side,) PN stranou, (R side,)
5 PN stranou / LN přísun, (R side / L close,) LN stranou / PN přísun, (L side / R close,)
6 PN stranou, (R side,) LN stranou, (L side,)

Poznámka: První krok stranou přeměny (chasse) je kratší, druhý krok stranou je delší - výraznější. To platí obecně, pro všechny figury.


change hands behind back ;,,

fáze III,   česky: výměna rukou za zády

doba PÁN DÁMA
1 LN vzad, (L back,) PN vzad, (R back,)
2 PN zpět, (R recover,) LN zpěr, (L recover,)
3 LN vpřed / PN přísun, (L forward / R close,) PN vpřed / LN přísun, (R side / L close,)
4 LN vpřed s točením do L, (L forward turning LF,) PN vpřed a točit do P, (R forward and turn RF,)
5 PN stranou / LN přísun, (R side / L close,) totočit do P a LN stranou / PN přísun, (turn RF and L side / R close,)
6 PN stranou, (R side,) LN stranou, (L side,)

Poznámka: Pán si na začátku prní přeměny (chasse) přechytne ruku dámy ze své levé rudy do pravé, na začátku druhé přeměny si pak ruku partnernky přechytne za svými zády zpět do své levé ruky.


change place L to R ;,,

fáze III,   česky: změna míst z L do P (smička)

doba PÁN DÁMA
1 LN vzad, (L back,) PN vzad, (R back,)
2 PN zpět s otočením o 1/8 do P, (R recover turn 1/8 RF,) LN zpěr, (L recover,)
3 LN stranou / PN přísun, (L side / R close,) PN šikmo stranou a vpřed / LN přísun, (R side and forward / L close,)
4 LN stranou dokončit točení o další 1/8 do P, (L side finish next 1/8 RF turn,) PN šikmo stranou a vpřed a točit do P o 3/4, (R side and forward and turn RF 3/4,)
5 PN vpřed / LN přísun, (R forward / L close,) LN vzad / PN přísun, (L back / R close,)
6 PN vpřed, (R forward,) LN back, (L back,)

Poznámka: Pán tančí první přeměnu téměř na místě a na jejím konci je otočený o 1/4 do P vůči původnímu směru. Na poslední krok první přeměny pán podtočí dámu pod spojenými vedoucími rukami (pán levá, dáma pravá ruka) tak, aby se dáma točila do L a aby ji zároveò předvedl před sebe v novém o 1/4 otočeném směru.


change place R to L ;,,

fáze III,   česky: změna míst z P do L (brána)

doba PÁN DÁMA
1 LN vzad, (L back,) PN vzad, (R back,)
2 PN zpět s otočením o 1/8 do L, (R recover turn 1/8 LF,) LN zpěr, (L recover,)
3 LN stranou pokračovat v točení o další 1/8 do L / PN přísun, (L side continue turning 1/8 LF more / R close,) PN šikmo stranou a vpřed / LN přísun, (R side and forward / L close,)
4 LN stranou dokončit točení do L, (L side finish RF turn,) PN šikmo stranou a vpřed a točit do P o 3/4, (R side and forward and turn RF 3/4,)
5 PN vpřed / LN přísun, (R forward / L close,) LN vzad / PN přísun, (L back / R close,)
6 PN vpřed, (R forward,) LN back, (L back,)

Poznámka: Pán tančí první přeměnu téměř na místě a na jejím konci je otočený o 1/4 do L vůči původnímu směru. Na poslední krok první přeměny pán podtočí dámu pod spojenými vedoucími rukami (pán levá, dáma pravá ruka) tak, aby se dáma točila do P a aby ji zároveò předvedl před sebe v novém o 1/4 otočeném směru.


fallaway rock ;,,

fáze III,   česky: spádná kolébka

doba PÁN DÁMA
1 LN vzad s vytočením do L do promenádního postavení,
(L back turning LF to Semi Closed Position,)
PN vzad s vytočením do P do promenádního postavení,
(R back turning RF to Semi Closed Position,)
2 PN zpět s otočením spět čelem k partnerce,
(R recover to face partner,)
LN zpěr s otočením spět čelem k partnerovi,
(L recover to face partner,)
3 LN stranou / PN přísun, (L side / R close,) PN stranou / LN přísun, (R side / L close,)
4 LN stranou, (L side,) PN stranou, (R side,)
5 PN stranou / LN přísun, (R side / L close,) LN stranou / PN přísun, (L side / R close,)
6 PN stranou, (R side,) LN stranou, (L side,)

fallaway throwaway ;,,


jive walks ;,,

fáze III

doba PÁN DÁMA
1 v promenádním postavení LN vzad,
(in Semi Closed Position L back,)
v promenádním postavení PN vzad,
(in Semi Closed Position R back,)
2 PN zpět, (R recover,) LN zpěr, (L recover,)
3 LN vpřed / PN přísun, (L forward / R close,) PN vpřed / LN přísun, (R forward / L close,)
4 LN vpřed, (L vorward,) PN vpřed, (R forward,)
5 PN vpřed / LN přísun, (R forward / L close,) LN vpřed / PN přísun, (L forward / R close,)
6 PN vpřed, (R forward,) LN vpřed, (L forward,)

link rock (to Semi) ;,,

fáze III,   česky: spojka kolébkou

doba PÁN DÁMA
1 LN vzad, (L back,) PN vzad, (R back,)
2 PN zpět, (R recover,) LN zpěr, (L recover,)
3 LN vpřed k partnerce / PN přísun,
(L forward to partner / R close,)
PN vpřed k partnerovi / LN přísun,
(R forward to partner / L close,)
4 LN vpřed k partnerce, (L forward to partner,) PN vpřed k partnerovi, (R forward to partner,)
5 PN stranou / LN přísun, (R side / L close,) LN stranou / PN přísun, (L side / R close,)
6 PN stranou, (R side,) LN stranou, (L side,)

point steps ;;

pretzel turn ;;;

R turning fallaway rock ;,,


shoulder shove ;,,

fáze IV

doba PÁN DÁMA
1 LN vzad, (L back,) PN vzad, (R back,)
2 PN zpět, (R recover,) LN zpěr, (L recover,)
3 LN stranou / PN přísun, (L side / R close,) PN stranou / LN přísun, (R side / L close,)
4 LN stranou, (L side,) PN stranou, (R side,)
5 PN stranou / LN přísun, (R side / L close,) LN stranou / PN přísun, (L side / R close,)
6 PN stranou, (R side,) LN stranou, (L side,)

Poznámka: Tančí se v otevřeném postavení dáma vlevo (Left Open Position), v průběhu figury se tedy partnři k sobě nejdříve přiblíží, potom vzdálí.


swivel walks ;,,


throwaway ;

fáze III,   česky: odhození

doba PÁN DÁMA
1 LN stranou a začít točit do L / PN přísun,
(L side and start turning LF / R close,)
PN stranou / LN přísun, (R side / L close,)
2 LN stranou a dokončit točení o 1/4 do L s převedením partnerky před sebe,
(L side and finish turning 1/4 LF pincking lady up,)
PN stranou s točením do L a před partnera,
(R side turning LF and in front of partner,)
3 PN vpřed za partnerkou / LN přísun,
(R forward to partner / L close,)
LN vzad od partnera / PN přísun,
(L back away from partner / R close,)
4 PN vpřed, (R forward,) LN vzad, (L back,)

windmill (turn) ;,,

RUMBA


aida ;

fáze IV,   česky: aida

takt doba PÁN DÁMA
1 1 otočit se do L a PN skrz pár, (turn LF and R thru,) otočit se do P a LN skrz pár, (turn RF and L thru,)
2 otičit se do P přibližně čelem na partnerku a LN stranou, (turn RF to face partner and L side,) otočit se do L přibližně čelem na partnera a PN stranou, (turn LF to face partner and R side,)
3 otočit se do P do otevřeného V postavení vedle sebe a PN vzad, (turn RF to Left V Position and R back,) otočit se do P do otevřeného V postavení vedle sebe a LN vzad, (turn RF to Left V Position and L back,)
4 -; -;

Poznámka: Popis platí pro začátek od následné nohy (trail foot - pán PN, dáma LN) a směr pohybu do směru tance (Line of Dance). Figuru lze tančit také od vedoucí nohy (lead foot - pán LN, dáma PN), v tom případě se pohybuje proti směru tance (Reverse Line of Dance). Ruce obvykle jdou s prvním krokem skrz tár a na konci dotvářejí tvar V celého páru. Následuje většinou figura switch cross nebo switch rock.


back break to Open ;

fáze III

takt doba PÁN DÁMA
1 1 LN křížem vzad s vytočením do otevření, (L behind to side by side position,) PN křížem vzad s vytočením do otevření, (R behind to side by side position,)
2 PN zpět v otevřeném postavení, (R recover in Open Position,) LN zpěr v otevřeném postavení, (L recover in Open Position,)
3 LN vpřed, (L forward,) PN vpřed, (R forward,)
4 -; -;

Poznámka: Figura by se dala nazvat i Hand to Hand to Open Position.


basic ;; / full basic ;;

fáze III,   česky: základní pohyb

takt doba PÁN DÁMA
1 1 LN vpřed, (L forward,) PN vzad, (R back,)
2 PN zpět, (R recover,) LN zpěr, (L recover,)
3 LN stranou, (L side,) PN stranou, (R side,)
4 -; -;
2 1 PN vzad, (R back,) LN vpřed, (L forward,)
2 LN zpět, (L recover,) PN zpěr, (R recover,)
3 PN stranou, (R side,) LN stranou, (L side,)
4 -; -;

=> half basic forward ; / forward basic ;

viz takt 1 figury basic;;

=> half basic back ; / back basic ;

viz takt 2 figury basic;;

chase ;;;;

chase peek-a-boo ;;;; ;;

chase with double peek-a-boo ;;;; ;;;;


circle away and together ;;

fáze III

takt doba PÁN DÁMA
1 1 LN vpřed, (L forward,) PN vpřed, (R forward,)
2 PN vpřed, (R forward,) LN vpřed, (L forward,)
3 LN vpřed, (L forward,) PN vpřed, (R forward,)
4 -; -;
2 1 PN vpřed, (R forward,) LN vpřed, (L forward,)
2 LN vpřed, (L forward,) PN vpřed, (R forward,)
3 PN vpřed, (R forward,) LN vpřed, (L forward,)
4 -; -;

Poznámka: Tanečníci hned prvním krokem vyrazí od sebe a v průběhu figury opíší dráhu po kroužku od zebe (1. takt) a k sobě (2. takt).


crab walks ;;

fáze III

takt doba PÁN DÁMA
1 1 LN křižit předem, (L cross in front,) PN křížit předem, (R cross in front,)
2 PN stranou, (R side,) LN stranou, (L side,)
3 LN křížit předem, (L cross in front,) PN křižit předem, (R cross in front,)
4 -; -;
2 1 PN stranou, (R side,) LN stranou, (L side,)
2 LN křížit předem, (L cross in front,) PN křížit předem, (R cross in front,)
3 PN stranou, (R side,) LN stranou, (L side,)
4 -; -;

Poznámka: Lze tančit od lead (odpovídá popisu) i od trail foot. Pokud se začíná od lead foot (pán LN, dáma PN), figura postupuje proti směru tance (Reverse Line Of Dance). Pokud se začíná od trail foot (pán PN, dáma LN), figura postupuje do směru tance (Line Of Dance). Tělo i špičky nohou po celou dobu směřuje na partnera, nevytáčí se do směru pohybu.


cucaracha ;

fáze III,   česky: kukarača

takt doba PÁN i DÁMA
1 1 stranou, (rock side,)
2 zpět, (recover,)
3 přísun, (close,)
4 -;

Poznámka: Lze tančit jak od lead foot (pán LN, dáma PN), potom bude první krok stranou směřovat do směru tance (Line Of Dance), tak od trail foot (pán PN, dáma LN), potom bude první krok stranou směřovat proti směru tance (Reverse Line Of Dance).


double cuban breaks ;;

fan ;


fence line ;

fáze III

takt doba PÁN i DÁMA
1 1 křížit předem skrz pár, (cross thru,)
2 zpět čelem na partnerku(partnera), (recover face partner,)
3 stranou, (side,)
4 -;

Poznámka: Tančí se celou dobu v butterfly position čelem na partnera(partnerku) (face partner). Lze tančit jak od lead foot (pán LN, dáma PN), potom bude první krok směřovat proti směru tance (Reverse Line Of Dance), tak od trail foot (pán PN, dáma LN), potom bude první krok směřovat do směru tance (Line Of Dance).


hand to hand ;

fáze III,   česky: ruka k ruce

takt doba PÁN i DÁMA
1 1 křížem vzad s vytočením do otevření, (behind to side by side position,)
2 zpět s otočením čelem na partnerku(partnera), (recover to face partner,)
3 stranou, (side,)
4 -;

Poznámka: Lze tančit jak od lead foot (pán LN, dáma PN), potom bude první krok do otevření směřovat proti směru tance (Reverse Line Of Dance), ale oba partneři se budou dívat do směru tance, tak od trail foot (pán PN, dáma LN), potom bude první krok do otevření směřovat do směru tance (Line Of Dance) a pohled obou bude směřovat proti směru tance.


hockey stick ;;


lariat ;;

fáze III,   česky: laso

takt doba PÁN DÁMA
1 1 LN stranou, (L side,) PN vpřed, (R forward,)
2 PN zpět, (R recover,) LN vpřed, (L forward,)
3 LN přísun, (L close,) PN vpřed, (R forward,)
4 -; -;
2 1 PN vzad, (R back,) LN vpřed, (L forward,)
2 LN zpět, (L recover,) PN vpřed s natočením před partnera čelem k němu,
(R forward turning in front of partner and facing him,)
3 PN stranou, (R side,) LN stranou, (L side,)
4 -; -;

Poznámka: Pán vlastně tančí cucaracha left; back basic; Partneři se během celé figury drží za lead hands (pán levá, dáma pravá ruka). Pán se po celou dobu dívá jedním směrem, nikam se netočí, zatím co dáma ho obíhá ve směru hodinových ručiček. Pán dámu kolem sebe vede spojenýma rukama, jako kdyby točil lasem.


new yorker ;

fáze III,   česky: new york

takt doba PÁN i DÁMA
1 1 skrz pár vpřed s vytočením do otevření, (thru to side by side position,)
2 zpět s otočením čelem na partnerku(partnera), (recover to face partner,)
3 stranou, (side,)
4 -;

Poznámka: Lze tančit jak od lead foot (pán LN, dáma PN), potom bude první krok do otevření směřovat proti směru tance (Reverse Line Of Dance), tak od trail foot (pán PN, dáma LN), potom bude první krok do otevření směřovat do směru tance (Line Of Dance).


open hip twist ;


progressive walk

fáze III,   česky: postupová chůze

takt doba PÁN i DÁMA
1 1 vpřed, (forward,)
2 vpřed, (forward,)
3 vpřed, (forward,)
4 -;

Poznámka: Tančí se v otevřeném postavení (Open Position). Lze tančit od lead (pán LN, dáma PN) i trail foot (pán PN, dáma LN) a figura může být několikrát po sobě.


shoulder to shoulder ;

sliding doors ;;


spot turn ;

fáze III,   česky: otáčka na místě

takt doba PÁN i DÁMA
1 1 skrz pár vpřed s otočením o 1/2 směrem od partnerky (partnera), (thru turnig 1/2 away from partner,)
2 přenesení váhy zpět s dokončením otočky až čelem na partnerku (partnera), (recover complete turn to face partner,)
3 stranou, (side,)
4 -;

Poznámka: Lze tančit jak od lead foot (pán LN, dáma PN), potom bude první krok směřovat proti směru tance (Reverse Line Of Dance) a pán se bude točit do P, dáma do L, tak od trail foot (pán PN, dáma LN), potom bude první krok směřovat do směru tance (Line Of Dance) a pán se bude točit do L, dáma do P.


switch (cross) ;

fáze IV

takt doba PÁN DÁMA
1 1 na stojné PN se otočíme do L čelem na partnerku LN stranou, (on R turn LF to face partner L step side,) na stojné LN se otočíme do P čelem na partnera PN stranou, (on L turn RF to face partner R step side,)
2 PN přenesení váhy zpět, (R recover,) LN přenesení váhy zpět, (L recover,)
3 LN kříží předem, (L cross in front,) PN kříží předem, (R cross in front,)
4 -; -;

Poznámka: Tančí se po figuře aida. Popis platí pokud se switch tančí od vedoucí nohy (lead foot - pán LN, dáma PN), tedy následuje po aidě tančené od následné nohy (trail foot - pán PN, dáma LN) do směru tance (line of dance). Lze tančit také od trail foot po aidě tančené od lead foot proti směru tance (reverse line of dance).


three threes

fáze VI, tři trojky, 3 3s

takt doba PÁN DÁMA
1 1LN vpřed (L forward),PN vzad (R back),
2PN zpět (R recover),LN vpřed (L forward),
3LN přísun (L close),PN vpřed s otočením o 1/2 do P (R forward swivel right face 1/2),
4-;-;
Pozn.:První takt je vlastně Open hip twist přetočený do SHADOW. Pán si na konci umístí ruce dámě na ramena.
2 1PN vzad (R back), LN na místě (L in place),
2LN zpět (L recover), PN na místě (R in place),
3PN přísun (R close),LN na místě s plnou otočkou do L (L in place spin LF 1 full turn),
4-;-;
Pozn.:Dáma může tančit kukaraču na konci s otočkou do L. Pán jí na dobu slow směr točení naznačí rukama na jejích ramenou a pustí ji, aby mohla otočku udělat. Otočku dáma začíná i končí zády k partnerovy.
3 1LN šikmo vpřed (L side and forward),PN šikmo vzad (R side and back),
2PN zpět (R recover),LN zpět (L recover),
3LN přísun (L close),PN vpřed s otočkou o 1/2 do P (R forward swivel 1/2 RF),
4-;-;
Pozn.:Pán na první dobu dámu zase drží za ramena, aby jí pomohl se zastavit a hned na druhou dobu ji zase pouští, protože dáma se od pána vzdaluje krokem slow vpřed (na konci s otočkou), zatím co pán má slow přísun. Tento takt končí čelem k sobě.
4 1PN vzad (R back), LN vpřed s otočkou o 1/2 do P (L forward swivel 1/2 RF),
2LN zpět (L recover), PN vpřed s otočkou o 1/2 do P (R forward swivel 1/2 RF),
3PN vpřed (R forward),LN vpřed (L forward),
4-;-;
Pozn.:Dáma prvním krokem vyrazí k pánovi a otáčí se k němu zády. Druhý krok jde od pána a otočka skončí čelem k pánovi. Poslední krok směřuje zase k pánovi. Končí se čelem na sebe.

Poznámka: Pro dámu se střídá točení do P, do L a do P. První točení je o 1/2 (1. takt), druhé o celou (2. takt), třetí je celkem o 1 a 1/2 (3. a 4. takt). Tedy vo P o 1/2, do L o 1, do P o 1 a 1/2.


underarm turn ;

fáze III,   česky: podtáčka pod rukou

takt doba PÁN DÁMA
1 1 PN vzad, (R back,) LN křížit předem s točením o 1/2 do P pod spojenými vedoucími rukami (lead hands) (pán L ruka, dáma P ruka),
(L cross in front of right turning 1/2 RF under joined lead hands,)
2 LN zpět, (L recover,) PN přenesení váhy zpět s dokončením otočky až čelem na partnera,
(R recover complete turn to face partner,)
3 PN stranou, (R side,) LN stranou, (L side,)
4 -; -;

Pznámka: Následuje většinou po half basic forward; ale může také po jiných figurách (např. new yorkeru; nebo spot turn;). Začíná od následné nohy (trail foot) (pán PN, dáma LN).


whip (lady accross) ;

fáze III

takt doba PÁN DÁMA
1 1 PN vzad s točením do L o 1/4,
(R back turning 1/4 LF,)
LN vpřed mimo pána po jeho levé straně,
(L forward ouside partner on his left side,)
2 LN zpět vpřed s točením do L o 1/4,
(L recover forward turning 1/4 L,)
PN vpřed s točením do L o 1/2,
(R forward turning 1/2 LF,)
3 PN stranou, (R side,) LN stranou, (L side,)
4 -; -;

Pznámka: Následuje většinou po half basic forward; ale může také jiných figurách. Začíná od následné nohy (trail foot) (pán PN, dáma LN).

TANGO


back corte ;

fáze V

takt doba PÁN DÁMA
1 1 PN vzad a začíná točení o 1/4 do L,
(R back start turning 1/4 LF,)
LN vpřed a začíná točení od 1/4 do L,
(L forward start turning 1/4 LF,)
2 LN stranou a dokončení točení do L,
(L side finish turning LF,)
PN a dokončení točení do L,
(R side finish turning LF,)
3 PN přísun, (R close,) LN přísun, (L close,)
4 - ; - ;

closed promenade ;,,

link ,,


rock turn ;

fáze V,   česky: kolébková otáčka

takt doba PÁN DÁMA
1 1 LN vzad a začíná točení o 1/4 do P,
(L back start turning 1/4 RF,)
PN vpřed a začíná točení od 1/4 do P,
(R forward start turning 1/4 RF,)
2 PN zpět vpřed a pokračuje točení do P,
(R recover forward continue turning RF,)
LN zpět vzad pokračuje točení do P,
(L recover back dontinue turning RF,)
3 LN zpět vzad a dokončení točení do P,
(R recover back finish turning RF,)
PN zpět vpřed a dokončení točení do P,
(R recover forward finish turnig RF,)
4 - ; - ;

walk 2 ;

fáze III,   česky: chůze

takt doba PÁN DÁMA
1 1 LN vpřed, (L forward,) PN vzad, (R back,)
2 -, -,
3 LN vpřed, (L forward,) PN vzad, (R back,)
4 - ; - ;

TWOSTEP


basketball turn ;;


box ;;

fáze I

takt doba PÁN DÁMA
1 1 LN stranou, (L side,) PN stranou, (R side,)
2 PN přísun, (R close,) LN přísun, (L close,)
3 LN vpřed, (L forward,) PN vzad, (R back,)
4 - ; - ;
2 1 PN stranou, (R side,) LN stranou, (L side,)
2 LN přísun, (L close,) PN přísun, (R close,)
3 PN vzad, (R back,) LN vpřed, (L forward,)
4 - ; - ;

circle away and together ;;

fáze I

takt doba PÁN DÁMA
1 1 LN vpřed směrem po kroužku od partnerky,
(L forward on circle away from partner,)
PN vpřed směrem po kroužku od partnera,
(R forward on circle away from partner,)
2 PN přísun, (R close,) LN přísun, (L close,)
3 LN vpřed pokračovat po kroužku od partnerky,
(L forward continue on circle away from partner,)
PN vpřed pokračovat po kroužku od partnerky,
(R forward continue on circle away from partner,)
4 - ; - ;
2 1 PN vpřed po kroužku k partnerce,
(R forward on circle toward partner,)
LN vpřed po kroužku k partnerovi,
(L forward on circle toward partner,)
2 LN přísun, (L close,) PN přísun, (R close,)
3 PN vpřed dokončit kroužek k partnerce,
(R forward finish circle to partner,)
LN vpřed dokončit koužek k partnerovi,
(L forward finish circle to partner,)
4 - ; - ;

Poznámka: Tančí každý sám po kroužku jeden twostep od sebe, druhý k sobě.


double hitch ;;

fáze II

takt doba PÁN DÁMA
1 1 LN vpřed, (L forward,) PN vpřed, (R forward,)
2 PN přísun, (R close,) LN přísun, (L close,)
3 LN vzad, (L back,) PN vzad, (R back,)
4 - ; - ;
2 1 PN vzad, (R back,) LN vzad, (L back,)
2 LN přísun, (L close,) PN přísun, (R close,)
3 PN vpřed, (R forward,) LN vpřed, (L forward,)
4 - ; - ;

Poznámka: Tančí se v otevřeném postavení (Open position) nebo v promenádním postavení (Semi Closed Position).


face to face ; back to back ;

fáze II

takt doba PÁN DÁMA
1 1 LN stranou, (L side,) PN stranou, (R side,)
2 PN přísun, (R close,) LN přísun, (L close,)
3 LN stranou s otočením o 1/2 do L zády k partnerce,
(L side turning 1/2 LF to back to back position,)
PN stranou s otočením o 1/2 do P zády k partnerovi,
(R side turning 1/2 RF to back to back position,)
4 - ; - ;
2 1 PN stranou, (R side,) LN vpřed, (L forward,)
2 LN přísun, (L close,) PN přísun, (R close,)
3 PN stranou s otočením o 1/2 do P čelem k partnerce,
(R side turning 1/2 RF to face partner,)
LN stranou s točením o 1/2 do L čelem k partnerovi,
(L side turning 1/2 LF to face partner,)
4 - ; - ;

Poznámka: Při otočení zády k partnerovi na konci prvního taktu se provléknou spojené trail hands (pánova P, dámina L) skrz pár, při otočení zpět se pak provléknou nazpět.


lace up ;;;;

fáze II

takt doba PÁN DÁMA
1 1 LN vpřed, (L forward,) PN vpřed, (R forward,)
2 PN přísun, (R close,) LN přísun, (L close,)
3 LN vpřed, (L forward,) PN vpřed, (R forward,)
4 - ; - ;
Dáma prochází pod spojenými lead hands (pánova L, dámina P) do otevřeného postavení dáma vlevo směrem do směru tance (LOP fc LOD). Oba partneři se pohybují křížem přez směr postupu. Dáma jde před pánem, pán za dámou.
2 1 PN vpřed, (R forward,) LN vpřed, (L forward,)
2 LN přísun, (L close,) PN přísun, (R close,)
3 PN vpřed s otočením na partnerku do butterfly position,
(R forward to face partner to BFLY,)
LN vpřed s otočením na partenra do butterfly position,
(L forward to face partner to BFLY,)
4 - ; - ;
3 1 LN vpřed, (L forward,) PN vpřed, (R forward,)
2 PN přísun, (R close,) LN přísun, (L close,)
3 LN vpřed, (L forward,) PN vpřed, (R forward,)
4 - ; - ;
Dáma prochází pod spojenými trail hands (pánova P, dámina L) do otevřeného postavení směrem do směru tance (OP fc LOD). Oba partneři se pohybují křížem přez směr postupu. Dáma jde před pánem, pán za dámou.
4 1 PN vpřed, (R forward,) LN vpřed, (L forward,)
2 LN přísun, (L close,) PN přísun, (R close,)
3 PN vpřed s otočením na partnerku,
(R forward to face partner,)
LN vpřed s otočením na partenra,
(L forward to face partner,)
4 - ; - ;

open vine four ;;

reverse box ;;

twirl two ;


two forward twosteps ;;

fáze I

takt doba PÁN DÁMA
1 1 LN vpřed, (L forward,) PN vpřed, (R forward,)
2 PN přísun, (R close,) LN přísun, (L close,)
3 LN vpřed, (L forward,) PN vpřed, (R forward,)
4 - ; - ;
2 1 PN vpřed, (R forward,) LN vpřed, (L forward,)
2 LN přísun, (L close,) PN přísun, (R close,)
3 PN vpřed, (R forward,) LN vpřed, (L forward,)
4 - ; - ;

Poznámka: Tančí se v promenádním postavení (Semi Closed Position).


two side twosteps ;;

fáze I

takt doba PÁN DÁMA
1 1 LN stranou, (L side,) PN stranou, (R side,)
2 PN přísun, (R close,) LN přísun, (L close,)
3 LN stranou, (L side,) PN stranou, (R side,)
4 - ; - ;
2 1 PN stranou, (R side,) LN stranou, (L side,)
2 LN přísun, (L close,) PN přísun, (R close,)
3 PN stranou, (R side,) LN stranou, (L side,)
4 - ; - ;

Poznámka: Tančí se v uzavřeném postavení (Closed Position).


two turning twosteps ;;

fáze II

takt doba PÁN DÁMA
1 1 LN stranou s mírným točením vpravo,
(L side commence right face turn,)
PN stranou menší krok s mírným točením vpravo,
(R side commence right face turn,)
2 PN přísun, (R close,) LN přísun, (L close,)
3 LN stranou šikmo přes směr pohybu s točením o 1/2 vpravo,
(L side diagonally across line of progression and pivoting 1/2 right face on left,)
PN stranou mezi parterova chodidla s točením o 1/2 vpravo,
(R side between partner's feet pivoting 1/2 right face on right,)
4 - ; - ;
2 1 PN stranou menší krok s mírným točením vpravo,
(R side commence right face turn,)
LN stranou s mírným točením vpravo,
(L side commence right face turn,)
2 LN přísun, (L close,) PN přísun, (R close,)
3 PN stranou mezi parterova chodidla s točením o 1/2 vpravo,
(R side between partner's feet pivoting 1/2 right face on right,)
LN stranou šikmo přes směr pohybu s točením o 1/2 vpravo,
(L side diagonally across line of progression and pivoting 1/2 right face on left,)
4 - ; - ;

Poznámka: Tančí se v uzavřeném postavení (Closed Position) - dáma se dívá doleva !!


vine

walk

WALTZ


balance L ; & R;

takt doba PÁN DÁMA
1 1 LN stranou, (L side,) PN stranou, (R side,)
2 PN zakřížit a zvednout se nahoru, (R behind and rise,) LN zakřížit a zvednout se nahoru, (L behind and rise,)
3 LN přenést váhu zpět; (L recover;) PN přenést váhu zpět; (R recover;)
2 1 PN stranou, (R side,) LN stranou, (L side,)
2 LN zakřížit a zvednout se nahoru, (L behind and rise,) PN zakřížit a zvednout se nahoru, (R behind and rise,)
3 PN přenést váhu zpět; (R recover;) Ln přenést váhu zpět; (L recover;)

Poznámka: Tančí se b Butterfly positon, ale lze i v Closed position.


box ;;

fáze I

takt doba PÁN DÁMA
1 1 LN vpřed, (L forward,) PN vzad, (R back,)
2 PN stranou, (R side,) LN stranou, (L side,)
3 LN přísun; (L close;) PN přísun; (R close;)
2 1 PN vzad, (R back,) LN vpřed, (L forward,)
2 LN stranou, (L side,) PN stranou, (R side,)
3 PN přísun; (R close;) Ln přísun; (L close;)

canter ;

fáze II

takt doba PÁN DÁMA
1 1 LN stranou, (L side,) PN stranou, (R sice,)
2 PN táhnout, (R draw,) LN táhnout, (L draw,)
3 PN přísun; (R close;) LN přísun; (L close;)

left turning box ;;;;

fáze II

takt doba PÁN DÁMA
1 1 LN vpřed s točením 1/4 do L,
(L forward turning 1/4 LF,)
PN vzad s točením 1/4 do L,
(R back turning 1/4 LF,)
2 PN stranou, (R side,) LN stranou, (L side,)
3 LN přísun; (L close;) PN přísun; (R close;)
2 1 PN vzads točením 1/4 do L,
(R back turning 1/4 LF,)
LN vpřed s točením 1/4 do L,
(L forward turning 1/4 LF,)
2 LN stranou, (L side,) PN stranou, (R side,)
3 PN přísun; (R close;) Ln přísun; (L close;)
3 1 LN vpřed s točením 1/4 do L,
(L forward turning 1/4 LF,)
PN vzad s točením 1/4 do L,
(R back turning 1/4 LF,)
2 PN stranou, (R side,) LN stranou, (L side,)
3 LN přísun; (L close;) PN přísun; (R close;)
4 1 PN vzad s točením 1/4 do L,
(R back turning 1/4 LF,)
LN vpřed s točením 1/4 do L,
(L forward turning 1/4 LF,)
2 LN stranou, (L side,) PN stranou, (R side,)
3 PN přísun; (R close;) Ln přísun; (L close;)

Poznámka: Celkové otočení během figury je o 1 celou otáčku => končí se přesně stejným směrem, jakým se začínalo.


maneuver ;

fáze II

takt doba PÁN DÁMA
1 1 PN delší krok skrz pár vpřed před dámu do uzavřeného postavení pán čelem proti směru tance,
(R thru picking lady up to Closed Position man face Reverse Line Of Dance,)
LN kratší krok skrz pár vpřed s otočením do P do uzavřeného postavení pán čelem proti směru tance,
(L thru in front of man turning LF to Closed Position man face Reverse Line Of Dance,)
2 LN stranou, (L side,) PN stranou, (R side,)
3 PN přísun; (R close;) LN přísun; (L close;)

Poznámka: Následuje po vine three, twirl vine apod.; proto se tančí od následné nohy (trail foot). Začíná ve směřování pán čelem ke zdi (man face Wall) a končí pán čelem proti směru tance (man face Reverse Line Of Dance).


pickup in three ; / pickup, side, close ;

fáze I

takt doba PÁN DÁMA
1 1 PN kratší krok skrz pár vpřed s předvedením dámy před sebe do uzavřeného postavení pán čelem do směru tance,
(R thru picking lady up to Closed Position man face Line Of Dance,)
LN delší krok skrz pár vpřed s otočením do L před pána do uzavřeného postavení pán čelem do směru tance,
(L thru in front of man turning LF to Closed Position man face Line Of Dance,)
2 LN stranou, (L side,) PN stranou, (R side,)
3 PN přísun; (R close;) LN přísun; (L close;)

Poznámka: Následuje po vine three, twirl vine apod.; proto se tančí od následné nohy (trail foot). Začíná ve směřování pán čelem ke zdi (man face Wall) a končí pán čelem do směru tance (man face Line Of Dance).


progressive box ;;

fáze II

takt doba PÁN DÁMA
1 1 LN vpřed, (L forward,) PN vzad, (R back,)
2 PN stranou, (R side,) LN stranou, (L side,)
3 LN přísun; (L close;) PN přísun; (R close;)
2 1 PN vpřed, (R forward,) LN vzad, (L back,)
2 LN stranou, (L side,) PN stranou, (R side,)
3 PN přísun; (R close;) Ln přísun; (L close;)

reverse box ;;

fáze I

takt doba PÁN DÁMA
1 1 LN vzad, (L back,) PN vpřed, (R forward,)
2 PN stranou, (R side,) LN stranou, (L side,)
3 LN přísun; (L close;) PN přísun; (R close;)
2 1 PN vpřed, (R forward,) LN vzad, (L back,)
2 LN stranou, (L side,) PN stranou, (R side,)
3 PN přísun; (R close;) Ln přísun; (L close;)

roll three ;

fáze II

takt doba PÁN DÁMA
1 1 LN šikmo stranou s točením do L až zády k partnerce, (L side and forward turning LF to back to back to partner,) PN šikmo stranou s točením do P až zády k partnerovi, (R side and forward turning RF to back to back to partner,)
2 PN stranou a pokračuje točení do L až čelem k partnerce,
(R side and continue turning RF to face partner,)
LN stranou a pokračuje točení do L až čelem k partnerovi,
(L side and continue turning RF to face partner,)
3 LN stranou společně s partnerkou čelem na ni; (L side facing partner;) PN stranou společně s partnerem čelem na něj; (R side facing partner;)

Poznámka: Následuje většinou thru face close, pick up side close, nebo maneuver.


solo turn in six ;;

fáze II

takt doba PÁN DÁMA
1 1 natočení do L a LN vpřed, (turn LF and L forward,) natočení do P a PN vpřed, (turn RF and R forward,)
2 pokračuje točení do L a PN stranou zády k partnerce,
(continue turning RF and R side back to back to partner,)
pokračuje točení do L a LN stranou zády k partnerovi,
(continue turning RF and L side babk to back to partner,)
3 LN přísun; (L close;) PN přísun; (R close;)
2 1 natočení do L a PN vzad, (turn LF and R back,) natočení do P a LN vzad, (turn RF and L back,)
2 dokončit točení do L a LN stranou čelem k partnerce,
(finish turning LF and L side face partner,)
dokončit točení do P a PN stranou čelem k partnerovi,
(finish turning RF and R side face partner,)
3 PN přísun; (R close;) Ln přísun; (L close;)

thru, face, close ;

fáze I

takt doba PÁN DÁMA
1 1 PN skrz pár vpřed, (R thru,) LN skrz pár vpřed, (L thru,)
2 LN stranou, (L side to face partner,) PN stranou, (R side to face partner,)
3 PN přísun; (R close;) LN přísun; (L close;)

Poznámka: Následuje po vine three; proto začíná od následné nohy (trail foot). Tančí se ve směřování pán čelem ke zdi (man face Wall).


twirl vine (three) ;

takt doba PÁN DÁMA
1 1 LN stranou, (L side,) PN šikmo stranou s točením do P až zády k partnerovi,
(R side and forward turning RF to back to back to partner,)
2 PN zadem, (R behind,) LN stranou a pokračuje točení do L až čelem k partnerovi,
(L side and continue turning RF to face partner,)
3 LN stranou; (L side;) PN stranou společně s partnerem čelem na něj; (R side facing partner;)

Poznámka: Pán tančí vine 3, dáma roll 3 tod spojenýma lead hands.
Následuje většinou thru face close, pick up side close, nebo maneuver.


two backward waltzes ;;

fáze II

takt doba PÁN DÁMA
1 1 LN vzad, (L back,) PN vpřed, (R forward,)
2 PN vzad, (R back,) LN vpřed, (L forward,)
3 LN přísun; (L close;) PN přísun; (R close;)
2 1 PN vzad, (R back,) LN vpřed, (L forward,)
2 LN vzad, (L back,) PN vpřed, (R forward,)
3 PN přísun; (R close;) Ln přísun; (L close;)

two forward waltzes ;;

fáze II

takt doba PÁN DÁMA
1 1 LN vpřed, (L forward,) PN vzad, (R back,)
2 PN vpřed, (R forward,) LN vzad, (L back,)
3 LN přísun; (L close;) PN přísun; (R close;)
2 1 PN vpřed, (R forward,) LN vzad, (L back,)
2 LN vpřed, (L forward,) PN vzad, (R back,)
3 PN přísun; (R close;) Ln přísun; (L close;)

two left turns ;;

fáze II

takt doba PÁN DÁMA
1 1 LN vpřed s točením 3/8 do L,
(L forward turning 3/8 LF,)
PN vzad s točením 3/8 do L,
(R back turning 3/8 LF,)
2 PN stranou, (R side,) LN stranou, (L side,)
3 LN přísun; (L close;) PN přísun; (R close;)
2 1 PN vzad s točením 3/8 do L,
(R back turning 3/8 LF,)
LN vpřed s točením 3/8 do L,
(L forward turning 3/8 LF,)
2 LN stranou, (L side,) PN stranou, (R side,)
3 PN přísun; (R close;) Ln přísun; (L close;)

Poznámka: Figura začíná ve směřování pán čelem do směru tance (man face Line Of Dance), končí pán čelem ke zdi (man face Wall).


two right turns ;;

fáze II

takt doba PÁN DÁMA
1 1 LN vzad s točením 3/8 do P,
(L back turning 3/8 RF,)
PN vpřed s točením 3/8 do P,
(R forward turning 3/8 RF,)
2 PN stranou, (R side,) LN stranou, (L side,)
3 LN přísun; (L close;) PN přísun; (R close;)
2 1 PN vpřed s točením 3/8 do P,
(R forward turning 3/8 RF,)
LN vzad s točením 3/8 do P,
(L back turning 3/8 RF,)
2 LN stranou, (L side,) PN stranou, (R side,)
3 PN přísun; (R close;) Ln přísun; (L close;)

Poznámka: Figura začíná ve směřování pán čelem proti směru tance (man face Reverse Line Of Dance), končí pán čelem ke zdi (man face Wall).


vine three ;

fáze II

takt doba PÁN DÁMA
1 1 LN stranou, (L side,) PN stranou, (R side,)
2 PN zadem, (R behind,) LN zadem, (L behind,)
3 LN stranou; (L side;) PN stranou; (R side;)

Poznámka: Tančí se ve směřování pán čelem ke zdi (man face Wall).


waltz away ; & together ;

takt doba PÁN DÁMA
1 1 LN stranou a otevřít do Open Position, (L side to Open Position,) PN stranou a otevřít do Open Position, (R side to Open Position,)
2 PN vpřed, (R forward,) LN vpřed, (L forward,)
3 LN přísun; (L close;) PN přísun; (R close;)
2 1 LN vpřed, (L forward,) PN vpřed, (R forward,)
2 PN vpřed s natočením čelem k partnerovi, (R forward to face partner,) LN vpřed s natočením čelem k partnerovi, (L forward to face partner,)
3 LN přísun; (L close;) PN přísun; (R close;)

Poznámka: Prvním krokem se pár otevře do Opne Position, partneři se drží jen za trail hands a oba se dívají a postupují stejným směrem.Zpět k partnerovi se přitáčíme až na konci druhého taktu.

Tyto stránky byly vytvořeny zejména s pomocí informací ze stránek
www.jakpsatweb.cz, http://tvorba-webu.zdarek.com a www.oswd.org