SEZNAM FIGUR
PROBRANÝCH V KURZU PRO ZAČÁTEČNÍKY
- sezóna 2011-2012


Vysvětlivky / Explanation:
Popisy figur


  WALTZ CHA-CHA RUMBA TWOSTEP JIVE VALČÍK TANGO QUICKSTEP
5.10. (step) apart & point ;
together & touch ;
(waltz) box ;;
progressive (waltz) box ;;
(step) apart & point ;
together & touch ;
(full) (cha-cha) basic ;;
half basic forward ;
underarm turn ;
12.10. (waltz) box ;;
progressive (waltz) box ;;
left turning (waltz) box ;;;;
(full) (cha-cha) basic ;;
half basic forward ;
underarm turn ;
new yorker ;
spot turn ;
variace:
full basic ;;
half basic ; underarm turn ;
new yorker 3x ;;; spot turn ;
19.10. balance left & right ;;
vine 3 ; thru, face, close ;
vine 3 ; pickup, side, close ;
2 left turns ;;
fence line ;
cucaracha ;
(full) (rumba) basic ;;
half basic forward ;
underarm turn ;
new yorker ;
spot turn ;
fence line ;
cucaracha ;
2.11. travelling door(s) ;(;)
lariat ;;
travelling door(s) ;(;)
lariat ;;
two forward twosteps ;;
two side twosteps ;;
box ;;
double hitch ;;
9.11. reverse box ;;
canter ;
roll 3 ;
circle away & together ;;
16.11. variece:
(PU) progressive box ;; box ;;
left turning box ;;;;
hand to hand ;
chase ;;;;
hand to hand ;
chase ;;;;
reverse box ;;
two turning twosteps ;;
23.11. shoulder to shoulder ;
side walks ;;
shoulder to shoulder ;
side walks ;;
walk 2(4) ;(;)
twirl 2 ;
30.11. twirl vine (3) ;
maneuver ;
2 right turns ;;
6.12. MIKULÁŠSKÝ KLUBOVÝ VEČER
14.12. waltz away ; waltz together ; basic rock ;,,
change hands behind back ;,,
change place R to L ;,,
21.12. solo turn in six ;; whip lady ; whip lady ; change place L to R ;,,
4.1. opakování opakování opakování circle away in two twosteps ;;
together in two twosteps ;;
opakování
opakování
11.1. variece:
(PU) progressive box ;; box ;;
left turning box ;;;;
back break to OP ;
walk two and forward cha ;
circle cha ;;
back break to OP ;
progressive walk three ;
circle away and together ;;
face to face ; back to back ; fallaway tock ;,,
right turning fallaway rock ;,,
18.1. basketball turn ;;
vine eight ;;
trail foot free
otočky doprava o 1/4 (4x) ;;;;
změna ;
otočky doleva o 1/4 (4x) ;;;;
změna ;
25.1. twinlke thru ; open break ; open break ; lace up ;;;; "pásla ovečky"
otočky doprava o 1/4
1.2. two forward waltzes ;; crab walks ;; crab walks ;; strut together in 4 ;;
15.2. dip back & recover ;(;) travelling box ;;;; windmill turn ;,, otočky doprava o 1/2 walk 2 ;
rock turn ;
back corte ;
22.2. sliding doors ;; sliding doors ;; vine 3 ; wrap in 3 ;
unwrap ; change sides in 3 ;
link rock to SCP ;,,
29.2. chase peek-a-boo ;;;;
aida ; switch cross;
chase peek-a-boo ;;;;
aida ; switch cross;
scissors thru ;
7.3. step swing ; american spin ;,,
14.3. spin maneuver ; half basic forward ; to fan ;
alemana ;;
half basic forward ; to fan ;
alemana ;;
21.3. kombinace:
- crab walks half ; side walks ;;
- side walks half ; crab walks ;;
- back break to OP ; progressive walk 6 ;; spot turn to face ;
two side closes ; side thru ;
open vine 4 ;;
link ,, close promenade ,,;
28.3. two backward waltzes ;; cut back 2x ;
dip back & recover ;
4.4. flirt ;;
sweetheart ;
flirt ;;
sweetheart ;
11.4. VEIKONOČNÍ PRÁZDNINY
18.4. kombinace:
- (PU) 1 forward waltz ; 1 R turn ;
1 backward waltz ; 1 L turn ;
flirt ;;
sweetheart ;
flirt ;;
sweetheart ;
chase with double peek-a-boo ;;;; ;;;;
lunge & twist ;
behind, side, thru ;
jive walks ;,,
throwaway ;
25.4. (L hand star)
umbrella turn ;;;;
(L hand star)
umbrella turn ;;;;
swivel walk 4 ; čtvrtotáčky
quarter turns ;;;
2.5. spin turn ;
1/2 box back ; (= box finish)
kombinace:
- (PU) 1 L turn; 1 backward waltz ; 2 R turns ;;
- (maneuver position) 1 R turn ; 1 forward waltz ; 2 L turns ;
opakování travelling box lady twirl ;;;;
opakování
opakování spin turn ;,,
1/2 box back ; (= box finish)
variace:
quarter turns ;;;
quarter turn to maneuver ;,,
(slow) spin turn ;,,
1/2 box back ;
9.5. opakování opakování opakování opakování opakování opakování opakování opakování
16.5. zrušeno
23.5. hockey stick ;; hockey stick ;; two forward tripples ;
30.5. opakování opakování opakování opakování opakování opakování opakování opakování