SEZNAM FIGUR
PROBRANÝCH V KURZU PRO ZAČÁTEČNÍKY
- sezóna 2012-2013


Vysvětlivky / Explanation:
Popisy figur


  WALTZ CHA-CHA TWOSTEP RUMBA TANGO VALČÍK JIVE MAMBO QUICKSTEP
3.10. (waltz) box ;;
progressive (waltz) box ;;
left turning box ;;;;
(full) (cha-cha) basic ;;
half basic forward ;
underarm turn ;
new yorker ;
spot turn ;
(step) apart & point ;
together & touch ;
10.10. (waltz) box ;;
progressive (waltz) box ;;
left turning (waltz) box ;;;;
(step) apart & point ;
together & touch ;
(full) (cha-cha) basic ;;
new yorker ;
fence line ;
17.10. balance L & R ;;
vine 3 ; thru, face, close ;
vine 3 ; pick up, side, close ;
kombinace:
box ;; progressive box ;;
left turning box ;;;;
spot turn ;
half basic forward ; underarm turn ;
kombinace:
full basic ;;
half basic ; underarm turn ;
new yorker 3x ;;; spot turn ;
24.10. reverse underarm turn ; two side twosteps ;;
two forward twosteps ;;
box ;;
circle away & together ;;
31.10. half basic forward ; whip lady across (back) ;
(lze zatančit v kombinaci probrané dříve místo full basic)
two turning twosteps ;;
face to face ; back to back ;
7.11. roll 3 ; thru face close ;
canter ;
waltz away ; waltz together ;
viz cha-cha
14.11. twirl vine ; thru face close ;
reverse box ;
double hitch ;
21.11. cucaracha ;
hand to hand ;
walk 4 ;;
walk 2 ;
cucaracha ;
hand to hand ;
28.11. twinkle thru ;
waltz away; twinkle thru 2x;; thru face close;
lariat ;;
shoulder to shoulder ;
half basic back ; (= back basic;)
lace up ;;;; lariat ;;
shoulder to shoulder ;
half basic back ; (= back basic;)
5.12. MIKULÁŠSKÝ KLUBOVÝ VEČER
11.12. twirl 2 ;
polka:
točení doprava
uzavřená promenáda
pomalé podtáčení dámy
18.12. back break to OP ;
walk 2 and forward cha ;
circle cha ;;
reverse box ;; back break to OP ;
progressive walk 3;
circle away and together ;;
26.12.
2.1.
VÁNOČNÍ PRÁZDNINY
9.1. chase ;;;; chase ;;;; walk 2 ; (SS)
rock turn ; (QQS)
back corte ; (QQS)
16.1. link ,, (QQ)
closed promenade ;,, (SQQS)
valčík doprava
23.1. vine 8 ;;;; basic rock ;,,
change hands behind back ;,,
change place right to left ;,,
30.1. solo turn in 6 ;; sliding doors ;; sliding doors ;;
6.2. maneuver ;
2 right turns ;;
crab walks ;; crab walks ;;
13.2. JARNÍ PRÁZDNINY
20.2. opakování
27.2. basketball turn ;; kombinace:
cucaracha left ; fence line to line;
cucaracha right ; fence line to reverse;
fence line to reverse ; cucaracha left; atd.
change places left to right ;,,
6.3. aida ;
switch (cross) ;
travelling box ;;;;
circle away in 2 2steps ;;
together in 2 2steps ;;
aida ;
switch (cross) ;
13.3. open vine 4 ;; mambo basic ;;
new yorker ;
hand to hand ;
fence line ;
aida ; switch rock ;
cross body ;;
20.3. half basic ; fan ;
alemana ;;
half basic ; fan ;
alemana ;;
27.3. two forward waltzes ;; quarter turns ;;;
3.4. NETANCUJE SE
10.4. chase peek-a-boo ;;;; vine 3 ; wrap (in 3) ;
unwrap ; change sides (in 3) ;
chase peek-a-boo ;;;; stop & go ;;
17.4. two backward waltzes ;;
dip back, recover
scisors thru ;
strut together in 4 ;;
shoulder shove ;,,
24.4. vine 6 ;; fallaway rock ;,,
R turning fallaway rock ;,,
pivot 2, side, close ;,,
1.5. Svátek práce
8.5. svátek
15.5. two backward waltzes ;;
vine 6 ;;
scisors thru ;
open vine 4 ;;
half basic ; fan ;
alemana ;;
chase peek-a-boo ;;;;
shoulder shove ;,,
stop & go ;;
22.5. hockey stick ;; vine 3 ; wrap in 3 ;
unwrap ; change sides in 3 ;
side, draw, close ;
hockey stick ;; pretzel turn ;;;
29.5. travelin doors ;; traveling doors ;;
5.6. side walks ;; side walks ;; american spin ;,, side walks ;; pivot 2; side, close,