SEZNAM FIGUR
PROBRANÝCH V KURZU PRO ZAČÁTEČNÍKY
- sezóna 2015-2016


Vysvětlivky / Explanation:
Popisy figur


  TWOSTEP WALTZ CHA-CHA RUMBA JIVE
25.5. reverse underarm turn ; reverse underarm turn ;
18.5. L tuning twostep box ;;;;
11.5. (nikdo nedorazil)
4.5.
27.4.
20.4. jive walks ;,,
throw away ;
link rock to SCP ;,,
13.4. scisors thru ; open break ; open break ;
6.4. traveling box ;;;;
30.3. Velikonoce
23.3.
16.3. twinkle to BJO ; twinkle to SCAR ; hockey stick ;; hockey stick ;;
9.3. open vine 4 ;;
lace across twostep ; face twostep ;
2 forward waltzes ;; windmill turn ;,,
2.3. Jarní prázdniny
24.2. flirt ;;
sweetheart ;
sweetheart to fan ;
17.2. side walks ;; side walks ;;
sliding door ;
 rock side, recover, step forward ;
 progressive walk 3 ;
change place L to R ;,,
10.2. opakování
3.2. 2 side closes ; side thru ;
vine 4 ;
lace up ;;;;
timestep ;
chase peek-a-boo ;;;;
chase with double peek-a-boo ;;;; ;;;;
right turning fallaway rock ;,,
fallaway rock ;,,
27.1. hover to SCP ; half basic ; to fan ;
alemana ;;
chase peek-a-boo ;;;;
20.1. half basic ; to fan ;
alemana ;;
13.1. maneuver (side, close) ;
two right turns ;;
balance L ; roll 3 to reverse ;
twinle to reverse ; thru face close ;
crab walks ;; change hands behind back ;,,
6.1. vine 8 ;; crab walks ;; shoulder shove ;,,
change place right to left ;,,
30.12.
23.12.
VÁNOČNÍ PRÁZDNINY
16.12. face to face ; back to back ;
two side closes ; side thru ;
basketball turn ;;
sliding doors ;; sliding doors ;;
9.12. solo turn in 6 ;; back break to OP ; walk 2 & forward cha ;
circle cha ;;
chase ;;;;
back break to OP ; progressive walk 3 ;
circle away & together ;;
basic rock ;,,
2.12. Mikulášský klubový večer
25.11. twinkle thru ; hand to hand ; hand to hand ;
chase ;;;;
18.11. twirl 2 ;
circle away & together ;;
twirl vine ; thru face close ; lariat ;; vše jako v cha-cha
11.11. side, draw, close ; roll 3 ; thru face close ;
canter ;
shoulder to shoulder ;
4.11. double hitch ;; cucaracha ;
whip lady across(back) ;
28.10. walk 4 ;;
together in 4 ;;
box ; turn to line of dance ; fence line ;
21.10. box ;;
reverse box ;;
circle away in two twosteps;;
together in two twosteps ;;
vine 3 ; pickup (side close) ;
two left turns ;;
spot turn ;
1/2 basic ; underarm turn ;
14.10. two turning twosteps ;; balance left & right ;;
vine 3 ; thru face close ;
waltz away ; waltz together ;
(full) (cha-cha) basic ;;
newyorker ;
7.10. two side twosteps ;;
two forward twosteps ;;
(step) apart & point ;
together & touch ;
(waltz) box ;;
progressive (waltz) box ;;
left turning (waltz) box ;;;;
(step) apart & point ;
together & touch ;