| Termíny | Základní info | Materiály z výuky | Foto | Diskuse | Ztráty a nálezy | Recepty |

vysvětlivky pojmů a zkratek

Figury a tance probrané na RD nalejvárně pro mírně pokročilé - fáze III-IV
v sezóně 2017/18

Figures and dances taught at intermediate RD course - phase III-IV
in season 2017/18

Březnová nalejvárna 2018
Course in February 2018

WALTZ

Hover to SCP ;
Lady Wrap ;
Bouth Wrap to Face RLOD ;
Lady Roll Across ;
Twinkle to SCAR ;
Twinkle to BJO ;
Twinkle to SCP ;
Twisty Vine 3 ; Forward, Face, Close ;
Open Impetus ;
Open Telemark ;
Chair ;
Chair & Slip ;
Whisk ;
Spin Turn ;
Box Finish ;
Hover Fallaway ;
Slip Pivot ;
Thru Chasse to SCP ;
Thru Chasse to BJO ;
Forward, Forward/Lock, Forward ;

Answer me     cuesheet
Blue side of lonesome     cuesheet
Could I have this dance     cuesheet

CHA-CHA/RUMBA

Hockey Stick ;;
Open Hip Twist ;
Time Step ;
Double Cuban Break(s) ;(;)
Kiki Walks
Aida ;
Switch (Cross) ;

Gazpacho cha     cuesheet
Nobody's angel     cuesheet
Kokomo     cuesheet

Tyto stránky byly vytvořeny zejména s pomocí informací ze stránek
www.jakpsatweb.cz, http://tvorba-webu.zdarek.com a www.oswd.org