| Termíny | Základní info | Materiály z výuky | Foto | Diskuse | Ztráty a nálezy | Recepty |

vysvětlivky pojmů a zkratek

Tance probrané na 100. RD nalejvárně
Dostavníku Brno
v prosinci 2023

Dances taught at 100th RD weekend
of Dostavník Brno
in December 2023

WALTZ

Blue roses     cuesheet, footwork

CHA-CHA

Ven conmigo     cuesheet, footwork

Tyto stránky byly vytvořeny zejména s pomocí informací ze stránek
www.jakpsatweb.cz, http://tvorba-webu.zdarek.com a www.oswd.org