| Termíny | Základní info | Materiály z výuky | Foto | Diskuse | Ztráty a nálezy | Recepty |

vysvětlivky pojmů a zkratek

Tance probrané na RD nalejvárnách
v sezóně 2023/24

Dances taught at RD weekends
in season 2023/24

100. nalejvárna - prosinec 2023
100th course - December 2023

WALTZ

Blue roses     cuesheet, footwork

CHA-CHA

Ven conmigo     cuesheet, footwork

Tyto stránky byly vytvořeny zejména s pomocí informací ze stránek
www.jakpsatweb.cz, http://tvorba-webu.zdarek.com a www.oswd.org