| Termíny | Základní info | Materiály z výuky | Foto | Diskuse | Ztráty a nálezy | Recepty |

vysvětlivky pojmů a zkratek
popisy figur

Figury probrané na RD nalejvárnách fáze I-III
v sezóně 2010/11

Figures taught at RD courses phase I-III
in season 2010/11

2-step

1. nalejvárna - listopad 2010
1st course - November 2010

2. nalejvárna - únor 2011
2nd course - February 2011

Velká květnová nalejvárna 2011
Cram course in May 2011

2 forward 2steps ;;
2 side 2steps ;;
box ;;
2 turning 2steps ;;
double hitch ;;
apart ,, point ,,
together ,, touch ,,
circle away & together ;;
face to face ; back to back ;
walk 2 ; 4 ;;
twirl 2 ;
lace up ;;;;
reverse box ;;
vine 8 ;;
scissors thru ;
basketball turn ;;
circle away in 2 twosteps ;;
together in 2 twosteps ;;
vine 3 ; wrap in 3 ;
unwrap ; change sides in 3 ;
open vine 4 ;;
2 side closes ; side thru ;
2 back twosteps ;;
rock forward (back) & recover ;
side draw close ;
strut together in 4 ;
traveling box ;;
forward, lock, forward ;
hitch 4 ;
vine 3 apart ; vine 3 together ;
step hop 4x ;;
back away 3 & kick ;
together 3 & touch ;
 
Dance with the one that brought you
Ain't she sweet
Louisiana saturday night

Cha cha

1. nalejvárna - listopad 2010
1st course – November 2010

2. nalejvárna - únor 2011
2nd course - February 2011

Velká květnová nalejvárna 2011
Cram course in May 2011

basic ;;
newyorker ;
spot turn ;
1/2 basic forward ; & back ;
fence line ;
underarm turn ;
cucaracha ;
lariat ;;
whip Lady across ;
chase ;;;;
shoulder to shoulder ;
hand to hand ;
open break ;
crab walks ;;
back break to OP ;
walk 2 & forward cha ;
circle cha ;;
fan ;
alemana ;;
sliding doors ;;
chase peek-a-boo ;;;;
aida ;
switch cross ;
hockey stick ;;
double cuban breaks ;;
open hip twist ;
open break to bolero ;
wheel 2 & cha ;
vine 2, face to face ;
vine 2, back to back ;
chase with double peek-a-boo ;;;; ;;;;
 
Chazpacho cha
Hot stuff

Jive

1. nalejvárna - listopad 2010
1st course - November 2010

2. nalejvárna - únor 2011
2nd course - February 2011

Velká květnová nalejvárna 2011
Cram course in May 2011

basic rock ;,,
fallaway rock ;,,
change R to L ;,,
R turning fallaway rock ;,,
basic rock ;,,
fallaway rock ;,,
R turning fallaway rock ;,,
change hands behind back ;,,
change place R to L ;,,
change place L to R ;,,
windmill turn ;,,
link rock to SCP ;,,
fallaway throwaway ;,,
jive walks ;,,
rock & recover ,, two forward triples ;
(4) point steps ;;
swivel walks (4) ;
throwaway ;
american spin ;,,
pretzel turn ;,,
shoulder shove ;,,
 
Little deuce coupe

Rumba

1. nalejvárna - listopad 2010
1st course – November 2010

2. nalejvárna - únor 2011
2nd course - February 2011

Velká květnová nalejvárna 2011
Cram course in May 2011

basic ;;
newyorker ;
spot turn ;
1/2 basic forward ; & back ;
fence line ;
underarm turn ;
cucaracha ;
lariat ;;
whip Lady across ;
chase ;;;;
shoulder to shoulder ;
hand to hand ;
open break ;
crab walks ;;
back break to OP ;
progressive walk 3 ;
circle away and together ;;
fan ;
alemana ;;
sliding doors ;;
chase peek-a-boo ;;;;
aida ;
switch cross ;;
hockey stick ;;
double cuban breaks (slow) ;;
open hip twist ;;
circle away in 3 ;
together in 3 to bolero ;
wheel 6 ;;
 
Kokomo IV
Love will keep us alive

Waltz

1. nalejvárna - listopad 2010
1st course – November 2010

2. nalejvárna - únor 2011
2nd course - February 2011

Velká květnová nalejvárna 2011
Cram course in May 2011

balance L ; & R ;
waltz away ; waltz together ;
vine 3 ;
through face close ;
box ;;
reverse box ;;
roll 3 ;
canter ;
solo turn in 6 ;;
pickup side close ;
two L turns ;;
twirl vine 3 ;
L turning waltz box ;;;;
maneuver side close ;
2 R turns ;;
2 forward waltzes ;;
2 backward waltzes ;;
twinkle thru ;
hover to SCP ;
step swing ;
spin maneuver ;
twisty vine 3 ;
forward face close ;
twinkle to BJO ;
twinkle to SCAR ;
spin turn ; box finish ;
Tyto stránky byly vytvořeny zejména s pomocí informací ze stránek
www.jakpsatweb.cz, http://tvorba-webu.zdarek.com a www.oswd.org