| Termíny | Základní info | Materiály z výuky | Foto | Diskuse | Ztráty a nálezy | Recepty |

vysvětlivky pojmů a zkratek
popisy figur

Figury probrané na RD nalejvárnách fáze I-III
v sezóně 2013/14

Figures taught at RD courses phase I-III
in season 2013/14

2-step

1. nalejvárna - drosinec 2013
1st course - December 2013

2. nalejvárna - únor 2014
2nd course - February 2014

Velká květnová nalejvárna 2014
Joint course in May 2014

2 forward 2steps ;;
2 side 2steps ;;
box ;;
2 turning 2steps ;;
double hitch ;;
apart ,, point ,,
together ,, touch ,,
circle away & together ;;
face to face ; back to back ;
walk 2 ; 4 ;;
lace up ;;;;
twirl 2 ;
reverse box ;;
circle away in 2 twosteps ;;
together in 2 twosteps ;;
strut together in 4 ;
basketball turn ;;
vine 8 ;; 4 ;
scissors thru ;
2 side closes ; side thru ;
broken box ;;;;
open vine 4 ;;
cut back 2x ; dip back & recover ;
hitch 4 ;
pivot 2 ;
forward, lock, forwar ;
figure 8 ;;;;
tamara ;;;;
lunge side (& recover)
 
Lemon tree

Cha cha

1. nalejvárna - prosinec 2013
1st course – December 2013

2. nalejvárna - únor 2014
2nd course - February 2014

Velká květnová nalejvárna 2014
Joint course in May 2014

basic ;;
newyorker ;
spot turn ;
1/2 basic forward ; & back ;
fence line ;
underarm turn ;
cucaracha ;
lariat ;;
whip Lady across ;
chase ;;;;
shoulder to shoulder ;
hand to hand ;
back break to OP ;
walk 2 & forward cha ;
circle cha ;;
sliding doors ;;
fan ;
alemana ;;
chase peek-a-boo ;;;;
aida ;
switch cross ;
flirt ;;
sweet heart ;
traveling doors ;;
open break ;
crab walks ;;
hockey stick ;;
switch rock ;
figury "in 4"
double cuban breaks ;;
singele cuban breaks ;
marcesi
merengue
 
Abraca cha

Foxtrot

 

2. nalejvárna - únor 2014
2nd course - February 2014

Velká květnová nalejvárna 2014
Joint course in May 2014

  box ;;
progressive box ;;
left turning box ;;;;
two L turns ;;
vine 3 ;
thru face close ;
pickup side close ;
canter ;

roll 3 ;
twirl vine 3 ;
reverse box ;;
maneuver side close ;
two R turns ;;
dip back, recover ;(;)
forward, run two ;
hover to SCP ;
diamond turn ;;;;
spin turn ; box finish ;
vine 6 ;
whisk ;
twinkle to BJO ; twinkle to SCAR ;
 
Lasting love
Save the last dance for me

Jive

1. nalejvárna - prosinec 2013
1st course - December 2013

2. nalejvárna - únor 2014
2nd course - February 2014

Velká květnová nalejvárna 2014
Joint course in May 2014

basic rock ;,,
change place R to L ;,,
change hands behind back ;,,
fallaway rock ;,,
R turning fallaway rock ;,,
change place L to R ;,,
link rock to SCP ;,,
windmill turn ;,,
american spin ;,,
jive walks ;,,
throwaway ;
rock back, recover ,,
double rock back ;
chasse L & R ;
two forward tripples ;
(4) point steps ;;
swivel walks (4) ;
pretzel turn ;,,
pretzel wrap ; / pretzel unwrap ;
stop & go ;;
kick ball change ,,
spanish arms ;,,
shoulder shove ;,,
hip bump ;,,
 
Breaking up jive
Hush little baby
Calendar girl

Rumba

1. nalejvárna - prosinec 2013
1st course – December 2013

2. nalejvárna - únor 2014
2nd course - February 2014

Velká květnová nalejvárna 2014
Joint course in May 2014

basic ;;
newyorker ;
spot turn ;
1/2 basic forward ; & back ;
fence line ;
underarm turn ;
cucaracha ;
lariat ;;
whip Lady across ;
chase ;;;;
shoulder to shoulder ;
hand to hand ;
back break to OP ;
progressive walk 3 ;
circle away and together ;;
sliding doors ;;
fan ;
alemana ;;
chase peek-a-boo ;;;;
aida ;
switch cross ;
flirt ;;
sweet heart ;
traveling doors ;;
open break ;
crab walks ;;
hockey stick ;;
switch rock ;
figury "in 4" ;
merengue

Waltz

1. nalejvárna - prosinec 2013
1st course – December 2013

2. nalejvárna - únor 2014
2nd course - February 2014

Velká květnová nalejvárna 2014
Joint course in May 2014

box ;;
progressive box ;;
L turning waltz box ;;;;
two L turns ;;
vine 3 ;
through face close ;
pickup side close ;
balance L ; & R ;
canter ; (= side, draw, close)
waltz away ; waltz together ;
roll 3 ;
twirl vine 3 ;
reverse box ;;
maneuver side close ;
2 R turns ;;
twinkle thru ;
2 forward waltzes ;;
2 backward waltzes ;;
step swing ;
spin maneuver ;
hover to SCP ;
dip back, recover ;(;)
diamond turn ;;;;
solo turn in 6 ;;
vine 6 ;;
twinkle to BJO ; twinkle to SCAR ;
whisk ;
spin turn ; box finish ;
waltz away ; lady wraps ; forward waltz ; lady rolls accross ;
waltz away ; lady wraps ; forward waltz ; PU ;
waltz away ; both wrap to fc RLOD ; backward waltz ; lady rolls accross ;
 
Foolish heart
Jacalyn's waltz
Today
Tyto stránky byly vytvořeny zejména s pomocí informací ze stránek
www.jakpsatweb.cz, http://tvorba-webu.zdarek.com a www.oswd.org