| Termíny | Základní info | Materiály z výuky | Foto | Diskuse | Ztráty a nálezy | Recepty |

vysvětlivky pojmů a zkratek
popisy figur

Figury probrané na RD nalejvárnách fáze I-III
v sezóně 2014/15

Figures taught at RD courses phase I-III
in season 2014/15

2-step

1. nalejvárna – listopad 2014
1st course – November 2014

2. nalejvárna – únor 2015
2nd course – February 2015

Velká květnová nalejvárna 2015
Joint course in May 2015

2 forward 2steps ;;
2 side 2steps ;;
box ;;
2 turning 2steps ;;
double hitch ;;
apart ,, point ,,
together ,, touch ,,
circle away & together ;;
face to face ; back to back ;
walk 2 ; 4 ;;
twirl 2 ;
lace up ;;;;
basketball turn ;;
vine 8 ;; 4 ;
circle away in 2 twosteps ;;
together in 2 twosteps ;;
vine 3 ; wrap ; unwrap ; change sides in 3 ;
2 side closes ; side thru ;
scissors thru ;
reverse box ;;
2 back twosteps ;;
rock forwar (back) & recover ;
open vine 4 ;;
strut together in 4 ;
tamara ;;;;
traveling box ;;;;
cut back 2x ; dip back & recover ;
hitch 4 ;
side draw close ;
scissors to SCAR ; scissors to BJO ;
walk & PU ;
fishtail ;
broken box ;;;;
2 side touches ;

Cha cha

1. nalejvárna – listopad 2014
1st course – November 2014

2. nalejvárna – únor 2015
2nd course – February 2015

Velká květnová nalejvárna 2015
Joint course in May 2015

basic ;;
newyorker ;
spot turn ;
1/2 basic forward ; & back ;
fence line ;
underarm turn ;
cucaracha ;
lariat ;;
whip Lady across ;
chase ;;;;
hand to hand ;
back break to OP ;
walk 2 & forward cha ;
circle cha ;;
shoulder to shoulder ;
sliding doors ;;
crab walks ;;
fan ;
alemana ;;
chase peek-a-boo ;;;;
flirt ;;
sweet heart ;
open break ;
traveling doors ;;
side walks ;;
timestep ;
reverse underarm turn ;
aida ;
switch (cross) ;
hockey stick ;;
figury "in 4"
umbrella turns ;;;;
chase with double peek-a-boo ;;;; ;;;;

Foxtrot

1. nalejvárna – listopad 2014
1st course – November 2014

2. nalejvárna – únor 2015
2nd course – February 2015

Velká květnová nalejvárna 2015
Joint course in May 2015

box ;;
progressive box ;;
left turning box ;;;;
two L turns ;;
vine 3 ;
thru face close ;
pickup side close ;
canter ;
roll 3 ;
twirl vine 3 ;
reverse box ;;
maneuver side close ;
two R turns ;;
forward, run two ;
diamond turn ;;;;
forward run 2 ;
back run 2 ;
diamond turn ;;;;
dip back, recover ;(;)
vine 6 ;;
twisty vine 3 ; forward face close ;
hover to SCP ;
spin turn ; box finish ;
whisk ;
threestep ;
feater ;
feater finish ;
forward hover to BJO ; back hover to SCP ;

Jive

1. nalejvárna – listopad 2014
1st course – November 2014

2. nalejvárna – únor 2015
2nd course – February 2015

Velká květnová nalejvárna 2015
Joint course in May 2015

basic rock ;,,
change place R to L ;,,
change hands behind back ;,,
fallaway rock ;,,
R turning fallaway rock ;,,
change place L to R ;,,
windmill turn ;,,
american spin ;,,
jive walks ;,,
throwaway ;
swivel walks (4) ;
stop & go ;;
link rock to SCP ;,,
pretzel turn ;,,
(4) point steps ;;
shoulder shove ;,,
rock back, recover ,,
double rock back ;
chasse L & R ;
two forward tripples ;
pretzel wrap ; / pretzel unwrap ;
kick ball change ,,
spanish arms ;,,
rock the boat 2x ;
fallaway throwaway ;,,

Rumba

td>

Velká květnová nalejvárna 2015
Joint course in May 2015

1. nalejvárna – listopad 2014
1st course – November 2014

2. nalejvárna – únor 2015
2nd course – February 2015

basic ;;
newyorker ;
spot turn ;
1/2 basic forward ; & back ;
fence line ;
underarm turn ;
cucaracha ;
lariat ;;
whip Lady across ;
chase ;;;;
hand to hand ;
back break to OP ;
progressive walk 3 ;
circle away and together ;;
shoulder to shoulder ;
sliding doors ;;
fan ;
alemana ;;
chase peek-a-boo ;;;;
flirt ;;
sweet heart ;
open break ;
traveling doors ;;
side walks ;;
timestep ;
reverse underarm turn ;
aida ;
switch cross ;
hockey stick ;;
umbrella turns ;;;;
figury "in 4"
chase with double peek-a-boo ;;;; ;;;;

Waltz

1. nalejvárna – listopad 2014
1st course – November 2014

2. nalejvárna – únor 2015
2nd course – February 2015

Velká květnová nalejvárna 2015
Joint course in May 2015

box ;;
progressive box ;;
L turning waltz box ;;;;
two L turns ;;
vine 3 ;
thru face close ;
pickup side close ;
balance L ; & R ;
canter ; (= side, draw, close)
waltz away ; waltz together ;
roll 3 ;
twirl vine 3 ;
reverse box ;;
maneuver side close ;
2 R turns ;;
twinkle thru ;
2 forward waltzes ;;
diamond turn ;;;;
solo turn in 6 ;;
step swing ;
spin maneuver ;
dip back, recover ;(;)
2 backward waltzes ;;
vine 6 ;;
waltz away ; lady wraps ; forward waltz ; ...
twisty vine 3 ; forward face close ;
twisty balance L & R ;;
hover to SCP ;
spin turn ; box finish ;
whisk ;
diamond turn ;;;;
twinkle to BJO ; twinkle to SCAR ;
forward hover to BJO ; back hover to SCP ;
chair recover close ; (= rock thru recover close ;)
balance L ; reverse twirl ; twinkle ro RLOD ; ...
Tyto stránky byly vytvořeny zejména s pomocí informací ze stránek
www.jakpsatweb.cz, http://tvorba-webu.zdarek.com a www.oswd.org