| Termíny | Základní info | Materiály z výuky | Foto | Diskuse | Ztráty a nálezy | Recepty |

vysvětlivky pojmů a zkratek
popisy figur

Figury probrané na RD nalejvárnách fáze I-III
v sezóně 2016/17

Figures taught at RD courses phase I-III
in season 2016/17

2-step

1. nalejvárna – prosinec 2016
1st course – December 2016

2. nalejvárna – únor 2017
2nd course – February 2017

2 forward 2steps ;;
2 side 2steps ;;
box ;;
2 turning 2steps ;;
double hitch ;;
apart ,, point ,,
together ,, touch ,,
circle away & together ;;
face to face ; back to back ;
walk 2 ; 4 ;;
twirl 2 ;
lace up ;;;;
basketball turn ;;
vine 8 ;; 4 ;
reverse box ;;
2 side closes ; side thru ;
scissors thru ;
2 back twosteps ;;
open vine 4 ;;
circle away in 2 twosteps ;;
together in 2 twosteps ;;
strut together in 4 ;
rock forwar (back) & recover ;
traveling box ;;;;
hitch 4 ;
side draw close ;
dip back & recover ;
walk & PU ;
broken box ;;;;

Cha cha

1. nalejvárna – prosinec 2016
1st course – December 2016

2. nalejvárna – únor 2017
2nd course – February 2017

basic ;;
newyorker ;
spot turn ;
1/2 basic forward ; & back ;
fence line ;
underarm turn ;
cucaracha ;
lariat ;;
traveling door(s) ;(;)
whip Lady across ;
open break ;
hand to hand ;
shoulder to shoulder ;
chase ;;;;
back break to OP ;
walk 2 & forward cha ;
sliding doors ;;
circle cha ;;
crab walks ;;
fan ;
alemana ;;
side walks ;;

Foxtrot

2. nalejvárna – únor 2017
2nd course – February 2015

  vine 3 ;
thru face close ;
box ;;
pickup side close ;
two L turns ;;
roll 3 ;
twirl vine 3 ;
canter ;
reverse box ;;
solo turn in 6 ;;
left turning box ;;;;
maneuver side close ;
two R turns ;;
forward, run two ;
dip back, recover ;(;)
progressive box ;;
hover to SCP ;

Jive

1. nalejvárna – prosinec 2016
1st course – December 2016

2. nalejvárna – únor 2017
2nd course – February 2017

basic rock ;,,
change place R to L ;,,
change hands behind back ;,,
change place L to R ;,,
fallaway rock ;,,
R turning fallaway rock ;,,
american spin ;,,
jive walks ;,,
throwaway ;
swivel walks (4) ;
windmill turn ;,,
fallaway throwaway ;,,
link rock to SCP ;,,
stop & go ;;
pretzel turn ;,,
shoulder shove ;,,

Rumba

1. nalejvárna – prosinec 2016
1st course – December 2016

2. nalejvárna – únor 2017
2nd course – February 2017

basic ;;
newyorker ;
spot turn ;
1/2 basic forward ; & back ;
fence line ;
underarm turn ;
cucaracha ;
lariat ;;
traveling door(s) ;(;)
whip Lady across ;
open break ;
hand to hand ;
shoulder to shoulder ;
chase ;;;;
back break to OP ;
progressive walk 3 ;
sliding doors ;;
circle away and together ;;
crab walks ;;
fan ;
alemana ;;
side walks ;;

Waltz

1. nalejvárna – prosinec 2016
1st course – December 2016

2. nalejvárna – únor 2017
2nd course – February 2017

waltz away ; waltz together ;
balance L ; & R ;
vine 3 ;
thru face close ;
box ;;
pickup side close ;
two L turns ;;
roll 3 ;
twirl vine 3 ;
canter ; (= side, draw, close)
reverse box ;;
progressive box ;;
L turning waltz box ;;;;
solo turn in 6 ;;
maneuver side close ;
2 R turns ;;
2 forward waltzes ;;
twinkle thru ;
step swing ;
spin maneuver ;
dip back, recover ;(;)
2 backward waltzes ;;
hover to SCP ;
Tyto stránky byly vytvořeny zejména s pomocí informací ze stránek
www.jakpsatweb.cz, http://tvorba-webu.zdarek.com a www.oswd.org