| Termíny | Základní info | Materiály z výuky | Foto | Diskuse | Ztráty a nálezy | Recepty |

vysvětlivky pojmů a zkratek
popisy figur

Figury probrané na RD nalejvárnách fáze II-III
v sezóně 2023/24

Figures taught at RD courses phase II-III
in season 2023/24

2-step

únor 2024
February 2024

březen 2024
March 2024

2 forward 2steps ;;
2 side 2steps ;;
box ;;
2 turning 2steps ;;
double hitch ;;
apart ,, point ,,
together ,, touch ,,
circle away & together ;;
face to face ; back to back ;
walk 2 ; 4 ;;
twirl 2 ;
vine 8 ;; 4 ;
lace up ;;;;
reverse box ;;
open vine 4 ;;
basketball turn ;;
scissors thru ;
circle away in 2 twosteps ;;
together in 2 twosteps ;;
strut together in 4 ;
traveling box ;;;;
2 side closes ; side thru ;
hitch 4 ;
side draw close ;
scissors to SCAR ; scissors to BJO ;
walk & PU ;
vine 3 apart ; vine 3 together ;
progressive scissors (to SCAR & to BJO) ;;

Cha cha

únor 2024
February 2024

březen 2024
March 2024

basic ;;
newyorker ;
spot turn ;
1/2 basic forward ; & back ;
fence line ;
underarm turn ;   ≈ alemana (turn)
cucaracha ;
lariat ;;
traveling door(s) ;(;)
whip Lady across ;   ≈ cross body
hand to hand ;
shoulder to shoulder ;
chase ;;;;
open break ;
crab walks ;;
back break to OP ;
walk 2 & forward cha ;
sliding doors ;;
circle cha ;;
chase peek-a-boo ;;;;
chase (with) double peek-a-boo ;;;; ;;;;
fan ;
alemana ;;
hockey stick ;;
aida ;
switch (cross) ;
timestep ;
reverse underarm turn ;

Jive

únor 2024
February 2024

březen 2024
March 2024

basic rock ;,,
change place R to L ;,,
change hands behind back ;,,
change place L to R ;,, fallaway rock ;,,
R turning fallaway rock ;,,
windmill turn ;,,
fallaway throwaway ;,,
link rock to SCP ;,,
jive walks ;,,
throwaway ;
swivel walks (4) ;
shoulder shove ;,,
stop & go ;;
pretzel turn ;,,

american spin ;,,

Rumba

únor 2024
February 2024

březen 2024
March 2024

basic ;;
newyorker ;
spot turn ;
1/2 basic forward ; & back ;
underarm turn ;   ≈ alemana (turn)
fence line ;
cucaracha ;
lariat ;;
traveling door(s) ;(;)
whip Lady across ;   ≈ cross body
open break ;
hand to hand ;
shoulder to shoulder ;
chase ;;;;
crab walks ;;
back break to OP ;
progressive walk 3 ;
sliding doors ;;
circle away and together ;;
chase peek-a-boo ;;;;
chase (with) double peek-a-boo ;;;; ;;;;
fan ;
alemana ;;
hockey stick ;;
aida ;
switch (cross) ;
timestep ;
reverse underarm turn ;

Waltz

únor 2024
February 2024

březen 2024
March 2024

waltz away ; waltz together ;
balance L ; & R ;
vine 3 ;
thru face close ;
box ;;
pickup side close ;
two L turns ;;
roll 3 ;
twirl vine 3 ;
canter ; (= side, draw, close)
reverse box ;;
L turning waltz box ;;;;
maneuver side close ;
2 R turns ;;
twinkle thru ;
progressive box ;;
2 forward waltzes ;;
step swing ;
spin maneuver ;
dip back, recover ;(;)
twisty vine 3 ; forward face close ;
twisty balance L & R ;;
twinkle to BJO ; twinkle to SCAR ;
progressive twinkes (to BJO & to SCAR) ;;
spin turn ; box finish ;
hover to SCP ;
open impetus ;
waltz away ; borh wrap to fc RLOD ; backward waltz ; ...
 
Someone must feel like a fool tonight
Santa Lucia (mod)
Tyto stránky byly vytvořeny zejména s pomocí informací ze stránek
www.jakpsatweb.cz, http://tvorba-webu.zdarek.com a www.oswd.org